>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Witaj na Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych swoim rozwojem i realizacją pasji życiowych do
Zespołu Szkół Energetycznych
i Transportowych

im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.


                                                                                   Dyrektor Szkoły
                                                                                               
mgr Katarzyna Karamać
 
Stypendysta Lubelskiej kuźni talentów 2019-2021

   
Kordian Krzeszowiec – uczen klasy III technikum spedycyjnego- stypendysta „Lubelskiej kuźni talentów 2019-2021”
za osiągnięcia i wyniki w nauce
Kordianie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

 
INFORMACJE


 
 


 
   
   

 
Zakończenie projektu Szlakiem kultury żydowskiej w Chełmie

Zakończenie projektu edukacyjnego
w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie


  W czasie zdalnej edukacji w ZSEiT został zrealizowany projekt edukacyjny „Szlakiem kultury żydowskiej w Chełmie”.
Powstał on w ramach współpracy ze Szkołą Dialogu i Muzeum Ziemi Chełmskiej. Trwał od 20.10.do 13.12.2020 roku. Jego uczestnicy to uczniowie drugich klas technikum spedycyjnego, logistycznego, mechatronicznego i teleinformatycznego.
 Celem projektu było zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem
w społeczny i kulturalny rozwój Chełma. W czasie czterech warsztatów online, prowadzonych przez edukatorów Szkoły Dialogu, uczestnicy poznali lokalną historię  
i samodzielnie rekonstruowali chełmskie dziedzictwo żydowskie. Stworzyli  projekt, w którym
opracowali trasę wirtualnej wycieczki, utrwalając w ten sposób  historię żydowskich mieszkańców Chełma, przywołując  miejsca i ludzi, o których warto pamiętać. 
 Uczniowie w ramach projektu zrealizowali filmowy  i tekstowy wywiad z Shlomit Beck, która przyjechała do Chełma, by uczcić pamięć zamordowanych przodków podczas Marszu Śmierci. Opracowali również wywiad  z gościem z Izraela w angielskiej wersji językowej. 
Z inicjatywy uczestników powstał też podkast Mariusza Matery z rekonstrukcją  tych tragicznych wydarzeń. Młodzież stworzyła również stronę internetową projektu.
Uczniowie w trakcie realizacji programu rozwinęli kompetencje społeczne, komunikacyjne, językowe i cyfrowe.
Szczególne podziękowania kierują do muzealników: Doroty Bidy i Zbigniewa Lubaszewskiego za opiekę merytoryczną i pomoc w poszukiwaniu śladów pamięci oraz do
Mariusza Matery za życzliwość i profesjonalizm
Opiekunowie projektu: Małgorzata Kołodziejczyk i Krzysztof Pawlik

 
Ozdoby świąteczne - prace plastyczne uczniów klas I

Marcel Czarnecki kl. 1M
     
Mateusz Łokiński kl. I E
     
Hubert Dziadko kl. I E
 
   
Kamil Paczosa kl. 1T
   
Mateusz Zduńczuk-1E
   
Eliza Nowakowska kl 1L
   
Jakub Sadło kl 1E
 

 
7 ostatnich newsów

Szkoła do Hymnu - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 02/12/2020 ¤ 10:16


Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych dołączył do ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu.
Akcje zorganizował samorząd uczniowski pod opieką Świtłany Tereszczuk.

... / ... Przeczytaj więcej...


Szkoła do hymnu - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 02/12/2020 ¤ 10:15

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, a także placówki polonijne do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole) lub połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line.
Więcej<tutaj>

... / ... Przeczytaj więcej...


Likwidacja chełmskiego getta - autor : Małgorzata Kołodziejczyk 02/12/2020 ¤ 10:13

Upamiętnienie rocznicy likwidacji chełmskiego getta

 W ramach realizacji projektu edukacyjnego Szkoła Dialogu nawiązaliśmy współpracę
z Muzeum Ziemi Chełmskiej, efektem której był spacer edukacyjny szlakiem chełmskiego getta. Naszym przewodnikiem  był pan Zbigniew Lubaszewski.

 Pod koniec 1941 r. Niemcy utworzyli w Chełmie getto, w którym uwięziono około 11 tysięcy Żydów oraz pewną liczbę Romów. Panowały tam przerażające warunki: ludzie umierali z głodu i chorób, ginęli też na skutek licznych egzekucji i prześladowań.
 W maju 1942 r. Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji chełmskiego getta oraz wszelkich skupisk żydowskich w powiecie chełmskim. W dniach 21–22 maja 1942 r. hitlerowcy wywieźli do obozu zagłady w Sobiborze ok. 4 tysiące Żydów. Kilkaset osób zostało zastrzelonych przed transportem. Na ich miejsce do getta w Chełmie przybyło ok. 2 tys. Żydów ze Słowacji. Pozostali Żydzi zostali wywiezieni do Sobiboru w okresie od lipca do listopada 1942 roku.

W celu upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń odwiedziliśmy wspólnie z panią Dorotą Bidą cmentarz żydowski. Przed pomnikiem ku czci ofiar Zagłady zostały położone kamienie pamięci z napisem w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej:  Pamięci wszystkich żydowskich dzieci z Chełma  <In the memory of all Jewish children of Chełm ZACHOR> Pamięci wszystkich żydowskich mieszkańców Chełma  <In the memory of all Jewish citizens of Chełm ZACHOR>. 

Szkołę reprezentowały uczennice kl. 2 Sp: Agnieszka Mazurek i Karolina Palińska oraz opiekun projektu Małgorzata Kołodziejczyk,

Dziękujemy za pomoc, życzliwość i opiekę merytoryczną pracownikom Muzeum Ziemi Chełmskiej: pani Dorocie Bidzie i panu Zbigniewowi Lubaszewskiemu

... / ... Przeczytaj więcej...


Mam lepszy sposób na życie - autor : 02/12/2020 ¤ 10:11

  Wojciech Olewiński zwycięzcą konkursu profilaktycznego
„Mam lepszy sposób na życie”
  Praca plastyczna Wojciecha Olewińskiego, ucznia kl.I S ,zdobyła I miejsce
w międzyszkolnym  konkursie profilaktycznym „Mam lepszy sposób na życie”.
Organizatorem konkursu była Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Chełmie, a jego celem promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów
i postaw prozdrowotnych.
Praca Wojtka powstała pod kierunkiem wychowawczyni klasy, pani Jolanty Grabczak.
Gratulujemy!... / ... Przeczytaj więcej...


Szkoła Dialogu online - autor : 10/11/2020 ¤ 14:44

  W naszej szkole rozpoczęliśmy realizację programu edukacyjnego Szkoła Dialogu, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój naszego kraju.

  Uczestnicy poznają rolę, jaką Żydzi odgrywali w ich miastach, lokalną historię, która bardzo często nie jest im znana. Samodzielnie odszukują i rekonstruują lokalne dziedzictwo żydowskie, upamiętniając historię Żydów w miejscach, w których sami mieszkają. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i tworzą swój projekt.

  Pierwsze warsztaty w formule online odbyły się 20.10.2020 roku. Uczestniczyła w nich grupa uczniów z klasy II SpLp i II R  oraz nauczyciel języka polskiego Małgorzata Kołodziejczyk. Następne spotkanie odbędzie się 27.10.2020 roku.

... / ... Przeczytaj więcej...


Staszki w ZSEiT w Chełmie - autor : 10/11/2020 ¤ 14:41

Facebookowy  Dzień Nauczyciela 
w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie


  Społeczność uczniowska  ZSEiT w oryginalny sposób, z zachowaniem pandemicznych zasad bezpieczeństwa, uhonorowała nauczycieli z oryginalną i wyrazistą osobowością, wręczając im podczas wirtualnej gali statuetki „Staszków.”
 Formuła ta wpisała się w tradycję szkoły i towarzyszy  jej   już od kilkunastu lat. Uczniowie każdego roku zgłaszają propozycję swoich kategorii, które w metaforyczny i dowcipny sposób odzwierciedlają mocne strony nauczycieli.  
 
W tym roku uroczystość odbywała się online i była transmitowana przez facebooka ze szkolnego studia.  Pedagodzy byli nominowani w 10 kategoriach, zaproponowanych przez uczniów. Przyznano również dwie honorowe statuetki. 

Pierwszą z nich otrzymała pani dyrektor Katarzyna Karamać, w której młodzież dostrzegła Strong Women, czyli mistrzynię skutecznych działań wychowawczych. 

Druga z nich została wręczona  pani wicedyrektor Barbarze Czyż, specjalistce   w obszarze krótkich i skutecznych form edukacyjno - wychowawczych.

Młodzież nagrodziła aż trzema statuetkami Mirosława Winnikajtisa, który okazał się zwycięzcą w  kategoriach: pasterz zabłąkanych owiec, fata morgana i mistrz ciętej riposty.

Po dwie statuetki otrzymali: Małgorzata Kołodziejczyk, w której młodzież dostrzegła coatcha i mistrza zaskakujących pytań oraz Grzegorz Korba - skarbnica wiedzy, czyli chodząca Wikipedia oraz  specjalista w efektywnym zarządzaniu uczniowskim czasem.

School desinger została Switłana Tereszczuk,  a stalowe nerwy młodzież   doceniła u Sylwestra Świsia.

Statuetkę uśmiechu otrzymał natomiast Janusz Iwanicki.
Uroczystość przygotowali uczniowie kl.II SpLp  we współpracy z Samorządem Uczniowskim, a prowadzili ją: Oliwia Majewska i Bartłomiej Momot
   

... / ... Przeczytaj więcej...


Konkurs - MATEMATYKA W OBIEKTYWIE - autor : Ewa Jasik 30/10/2020 ¤ 15:35

Konkurs - MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

  W imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w XI edycji Matematyki w obiektywie w terminie 1.09-1.11.2020 r.
Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS.
Pierwsza edycja odbyła się w roku 2010. Organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Szczeciński i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. US.

Celem projektu jest budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny i powszechny. Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy. Uczestnicy: 2 grupy wiekowe (do i powyżej 20 roku życia). Aby wziąć udział w konkursie trzeba się zgłosić na https://liblink.pl/v7LgUF3DgH podać swoje konto e-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. Następnie wypełnić zgłoszenie. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny).
Zapraszam
Ewa Jasik

... / ... Przeczytaj więcej...


 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Dzień Patrona-Święto Szkoły

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^