>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Historia - - Historia i tradycje klas mundurowych
Nasza szkoła od 2000 roku prowadzi działalność innowacyjną związaną ze szkoleniem przygotowującym uczniów do pracy w formacjach mundurowych RP. Początkowo szkolenie odbywało się na potrzeby Sił Zbrojnych RP - szkolenie wojskowe, a następnie Straży Granicznej - szkolenie proobronne.
O utworzeniu klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie zadecydowało wiele czynników. Jednym z nich był fakt, że w regionie nie funkcjonowała podobna klasa. Duże znaczenia miał też aspekt społeczno-obywatelski.
W roku szkolnym 2000/2001 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie jako jedyna szkoła na terenie województwa lubelskiego przystąpiła do realizacji programu szkolenia wojskowego w ramach eksperymentu MON i MEN.
W latach 2000-2003 program realizowany był w klasie 5-letniego technikum elektronicznego na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, której wychowawcą był Jan Dąbski. Realizacja programu pozwoliła uczniom tej klasy na poznanie specyfiki szkolenia oraz służby w Siłach Zbrojnych RP, w tym - strzelanie z broni strzeleckiej WP i zapoznanie ze sprzętem 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów. Uczniowie uczestniczyli również w nauce jazdy konnej oraz pływania.
W latach kolejnych 2002-2005 realizacja odbywała się już w ramach innowacji pedagogicznej "szkolenie prowojskowe", w klasie 4-letniego technikum elektronicznego na podbudowie szkoły gimnazjalnej. Zajęcia szkoleniowe odbywały się na terenie Jednostki Wojskowej JW 1934 dzięki porozumieniu o współpracy z Dowódcą Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Chełmie - ppłk. Tadeuszem Ordyńcem z 7 listopada 2002 r.
W czasie podsumowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, eksperyment oceniono wysoko, nasza szkoła uplasowała się w pierwszej dziesiątce na prawie 150 szkół biorących w nim udział, a dyrektor szkoły - mgr Ewa Gągała w kwietniu 2004 r. otrzymała od MON brązowy medal za Zasługi dla Obronności Kraju.
W roku 2002, po podpisaniu porozumienia o współpracy z Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie - płk. Markiem Dominiakiem, rozpoczęto realizację kolejnego programu: Szkolenie Proobronne - Straży Granicznej w klasie liceum profilowanego elektronicznego. W roku 2005 dokonano ewaluacji programu, który dostosowano do potrzeb i możliwości szkoły. Nowy program zgłoszono pod nazwą Szkolenie Proobronne "Granica". Był on realizowany w klasach liceum profilowanego elektronicznego i zarządzanie informacją. Pierwsi absolwenci uzyskali certyfikat szkolenia w roku 2005, potwierdzony przez Komendanta NOSG w Chełmie.
W roku 2009 ponownie rozpoczęliśmy realizację programu szkolenia wojskowego w klasie technikum elektronicznego na podstawie porozumienia o współpracy z Dowódcą 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie - gen. bryg. Janem Brzozowskim z dnia 25 marca 2009 r.
Od roku 2010 ZSZ Nr 5 w Chełmie, na podstawie własnych doświadczeń i zwiększonego zainteresowania młodzieży szkół gimnazjalnych, rozpoczęliśmy realizację nowego programu pn. "Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych" w ramach innowacji przygotowującej uczniów do rekrutacji oraz pracy w większości służb mundurowych.
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową szkoła ma świadomość, jak niezwykle cenieni na rynku pracy stają się specjaliści z zakresu ochrony granic, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, w roku szkolnym 2016/17 zmodyfikowano autorskie programy nauczania, dostosowując je do minimum programowego określonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej i od roku szkolnego 2017/2018 w szkole funkcjonować będą innowacje o nazwach: "Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz "Szkolenie wojskowe i obrona terytorialna". W związku z wymogami stawianymi tego typu klasom 4 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki podpisał porozumienie o współpracy z Komendantem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie płk. Waldemarem Wiśniewskim. Na mocy tych ustaleń młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach praktycznych na terenie CSIL, korzystać z bazy dydaktycznej a w przyszłości brać udział w organizowanych wspólnie obozach szkoleniowych. Poza tym, 8 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły i komendant NOSG gen. bryg. SG Wojciech Skowronek zawarli porozumienie o współpracy. Podpisanie tych dokumentów w pełni gwarantuje spełnienie wymogów stawianych klasom mundurowym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uzyskane przez młodzież certyfikaty honorowane będą przez Wojskową Komendę Uzupełnień podczas przyjęcia do służby wojskowej. Wszystkie realizowane w szkole programy innowacyjne związane z klasami mundurowymi mają cechy wspólne, którymi są: umundurowanie uczniów, 7-dniowe obozy zimowe (w klasach I i II) oraz 10- dniowe obozy letnie ( po klasie I i II), realizację szkolenia kończy wewnętrzny egzamin praktyczny będący jednocześnie ostatnim etapem ewaluacji programu, po którym uczniowie uzyskują Certyfikat (druk wewnętrzny) potwierdzony przez Szkołę i Dyrektora.
W trakcie realizacji programu korzystamy z wiedzy i umiejętności instruktorów, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (Straży Granicznej, Sekcji AT KWP, WOPR, Służby Więziennej), zwłaszcza w przypadku szkolenia strzeleckiego, technik samoobrony, ćwiczeń wspinaczkowych, ratownictwa wodnego i medycznego, zajęć musztry i taktyki działań. We współpracy z klubem MKS "DRAGON" Chełm, zapewniamy uczniom możliwość uzyskania Patentu Strzeleckiego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz udział w regionalnych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich i biathlonowych.
Obecnie możemy się poszczycić najliczniejszą grupą młodzieży w klasach o profilu mundurowym jaka wykształciła się na naszym terenie - ponad 750 uczniów uzyskało certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzony przez dowódców Garnizonu Chełm lub Komendatów NOSG.

Data utworzenia: 04/12/2018 ¤ 12:54
Ostatnie zmiany: 04/12/2018 ¤ 12:56
Kategoria : Historia


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Zawody Spławikowe w Dębowym Lesie

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^