>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 2008 - 2010
Kalendarium wydarzeń - Rok 2008
Styczeń:
* 13 - 19 stycznia: obóz zimowy klas o profilu proobronnym we Włodawie;

Luty:

* 12 lutego: Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany przez Klub Medialny,Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej, Koło Informatyczne i Klub Przyjaciół Biblioteki pod opieką Renaty Górki,  Mirosławy Dromlewskiej, Małgorzaty Ewy Kołodziejczyk i Ewy Milaszkiewicz;
* 20 lutego: Powiatowy Konkurs  Informatyczny „ Multimedialna pomoc dydaktyczna”. I miejsce zajął – Łukasz Doszczeczko, II miejsce zajął – Tadeusz Traczuk. Konkurs przygotowały Panie: Renata Górka, Mirosława Dromlewska i Katarzyna Śliwińska - Koguciuk;

Marzec:

* 12 marca: II etap VII wojewódzkiego konkursu „ Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” do którego zakwalifikowali się: Kinga Wierzchoś, Dominik Bawoł i Damian Bralewski. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Ewa Milaszkiewicz.

Kwiecień:

* kwiecień: Obchody Światowego Dnia Zdrowia, w ramach którego zorganizowano szereg działań mających na celu integrację środowiska i kształtowanie postaw prozdrowotnych. Akcję Zdrowy styl życia – to mój styl przygotowała Pani Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;

Maj:

* 20 maja: I Chełmski Konkurs Wiedzy o Gospodarce i Turystyce w którym wzięli udział: Iwona Dadas, Daria Listowska, Małgorzata Madeja, Dominik Bawoł i Damian Bralewski. Wszyscy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Opiekun - Pani Ewa Milaszkiewicz.

Wrzesień:
* realizacja Projektu „Nasza szkoła bez dragów" autorstwa pani Doroty Bekasiewicz i pani Barbary Czyż;
* wdrażanie programu profilaktycznego opracowanego przez panie: Bernardę Bajorek-Herok, Dorotę Bekasiewicz,Barbarę Czyż i Elżbietę Samulak;
* akcja publicystyczno–medialna (podsumowanie szkolnej kampanii);
24 września
* udział uczniów w akcji „Oddając krew ratujesz życie”;
26 września:
* powiatowe zawody Licealiady Ligi Lekkoatletycznej.Współorganizatorem była nasza szkoła - opiekunowie:Małgorzata Ewa Kołodziejczyk, Ewelina Stefanek,
Mariusz Półtorak, Jacek Siry. Drużynowo dziewczęta i chłopcy zajęli IV miejsca;
* wyjazd grupy uczniów na pokazy fizyczne organizowane na Wydziale Fizyki UMCS w Lublinie pod opieką pań: Doroty Bekasiewicz, Jolanty Grabczak i
Katarzyny Moliń skiej.Tematem pokazu był Przemoc rodzi przemoc”    przez panie: Zofię Liszun i Barbarę Czyż; udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii
„Szkoła bez przemocy”;

Październik:
10 października - udział uczniów w akcji „Sprzątanie świata”.Opieka pań: Katarzyny Molińskiej i Katarzyny Śliwińskiej-Koguciuk
17 października - etap szkolny Olimpiady Wiedzy Technicznej.Uczniów przygotowali panowie: Tadeusz Pilarski i Mirosław Winnikajtis
I miejsce: Kamil Chaba i Michał Walczak,
II m. Łukasz Jabłoński;
* wybór pani Katarzyny Karamać na opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
* pielgrzymka maturzystów Archidiecezji Lubelskiej na Jasną Górę. Organizacja i opieka pani Genowefa Palec;
* uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej przygotowany przez panią Beatę Szabat-Kudybę i pana Marka Błachnio;
* zbiórka funduszy na rzecz hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie– pani Genowefa Palec;
* I edycja wewnątrzszkolnego konkursu wiedzy geograficznej „Liga geografów” - I miejsce–Aleksandra Stępniak – organizator pan Marek Błachnio;

Listopad:

4 listopada
* zajęcia uczniów w Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie. Tematem - rodzaje zanieczyszczeń powietrza.
Organizacja: panie Katarzyna Molińska i Katarzyna Śliwińska- Koguciuk;
11 listopada:
* udział uczniów w XIX Międzynarodowym Biegu Niepodległości. Opiekun pan Mariusz Półtorak.
Reprezentacja szkoły zajęła II miejsce w punktacj ogołnej szkół ponadgimnazjalnych oraz I miejsce w kategorii dziewcząt i III miejsce w kategorii chłopcow;
13 listopada:
Powiatowe zawody Licealiady w pływaniu – opiekun pani Ewelina Stefanek. Sztafeta 10x25 m. Drużyna chłopców zajęła V miejsce;
21 listopada
* Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "Szkolna Liga Strzelecka" w strzelaniu z broni kulowej – opiekun pan Jan Dąbski. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
drużynowo – I miejsce, indywidualnie - I miejsce Julita Nowak, II miejsce Bartłomiej Rawski, III miejsce Grzegorz Maksymiuk;
21-22 listopada - Uroczyste obchody 10 rocznicy nadania szkole imienia księdza Stanisława Staszica i II Zjazd Absolwentów.
Przygotowali nauczyciele pod kierunkiem pani Dyrektor Ewy Gągały;
* wydanie jednodniówki"Zapisane w pamięci i w sercu...". Pani Mirosława Dromlewska, Renata Górka;
* Msza św. celebrowana przez ks. bp. Mieczysława Cisło w kościele pw. Św. Ducha;
* przekazanie szkole sztandaru chełmskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej;
* Pasowanie na elewów uczniów klas II proobronnych;
* Odsłonięcie w szkole tablicy pamiątkowej, prezentacja wystawy dotyczącej historii szkoły, powstania CKP;
* Część artystyczna i spotkania koleżeńskie w szkole i internacie z nauczycielami i wychowawcami;
* udział szkoły w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” koordynowanej przez paniąElżbietę Samulak;
* akcja plakatowo–informacyjna „Rzuć    palenie” – koordynator pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* akcja zbierania darów dla dzieci polskich na Litwie;
* zrealizacja programu profilaktycznego    „Ja i Internet” autorstwa pani: Renaty Górki i Mirosławy Dromlewskiej;
* udział szkoły w V edycji Turnieju Szkół „Młoda Krew Ratuje Życie” .Uczniowie dałali 13,95 litra krwi–Opiekun pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* III Powiatowy Konkurs Historyczny–edycja jubileuszowa „Życie i działalność społeczno–polityczna księdza Stanisława Staszica”–pani Katarzyna Karamać i pan Mariusz Oszust;

Grudzień:
2 grudnia:
* finał Szkolnej Kampanii „Nasza szkoła bez dragów” przygotowanej przez panie Dorotę Bekasiewicz,Małgorzatę Kołodziejczyk;
17 grudnia
* powiatowe zawody Licealiady w piłce ręcznej chłopców–opiekun pani Małgorzata Ewa Kołodziejczyk. W półfinale szkoła zajęła IV miejsce;
* impreza mikołajkowa dla uczniów internatu szkoły specjalnej w Chełmie zorganizowana przez panią pedagog Elżbietę Samulak, kierownika internatu panią Małgorzatę Winkiewicz i wychowawczynie internatu;
* wdrożenie przez panie Elżbietę Samulak i Katarzynę Śliwińską-Koguciuk programu „Szkoła Promująca Zdrowie” propagującego zdrowy styl życia. Akcja trawa cały rok ;
* „Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS” przygotowane przez panie: Dorotę Bekasiewicz,Małgorzatę Kołodziejczyk, Katarzynę Śliwińską-Koguciuk i Elżbietę Samulak;

Kalendarium wydarzeń - Rok 2009
Styczeń:
12 stycznia:
* etap szkolny XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
* Udział 52 uczniów pod opieką pań: Katarzyny Molińskiej i Katarzyny Śliwińskiej-Koguciuk;
21 stycznia:
* powiatowe zawody Licealiady w drużynowym tenisie stołowym. Opiekun pani Małgorzata Ewa Kołodziejczyk.Zespół chłopców w składzie Rafał Malinowski i Paweł Łusiak zajął IV miejsce;
* Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie DialnetMasters – pani Renata Górka;
* Szkolny Konkurs Recytatorski Wierszy Obcojęzycznych przygotowany przez panią Agnieszkę Bryk i pana Grzegorza Korbę;
* szkolny i wojewódzki etap V Regionalnego konkursu „Dzień Bezpiecznego Komputera”-panie Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* Międzynarodowy Konkurs Informatyczny    „Bóbr”– pani Renata Górka;
* Szkolny Konkurs Informatyczny    „Moja Szkoła Jest Trendy” – konkurs jubileuszowy o puchar dyrektora szkoły – panie Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* II edycja Szkolnego Konkursu Informatycznego „Mistrz Worda 2009” – pani Renata Górka;
* udział uczniów w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczny Internet” – opiekun panie: Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* 20.01.2009 r. – odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w którym wzięło udział 52 uczniów, największą liczbę punktów uzyskali: Łukasz Matysiak, Kamil Gajek, Kamil Buczek – opiekun Katarzyna Molińska;

Luty:
* sesja „Narkomania jako przejaw zaburzonego systemu wartości”. Przygotowały panie: Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Jakubowaka-Lipczak i Katarzyna Śliwińską-Koguciuk;
* organizacja sesji popularno–naukowej z udziałem pracownika naukowego UMCS, prokuratora rejonowego, oraz spektakl w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej naszej szkoły;
* udział w warsztatach w „Super Tygodniu Chełmskim”.Pani Mirosława Dromlewska.
* realizacja projektu pt. „Odnawialne źródła energi inwestycją w przyszłość–edukacja młodzieży”.Autorzy: panie Katarzyna Śliwińska-Koguciuk,Katarzyna Molińska i pan Krzysztof Wójcik;
* opracowanie i przeprowadzenie ankiety, opracowanie wyników ankiety i badań oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej wyniki ankiety;
* instalacja ogniwa fotowoltaicznego na budynku internatu oraz osprzętu w pracowni elektronicznej nr 08 w Internacie oraz analiza pracy ogniwa na zajęciach koła elektronicznego.
* międzyszkolna sesja popularno–naukowa "Źródła energii wczoraj-dziś–jutro";
* warsztaty pt."Jak oszczędzać energię:. Spotkanie z wykładowcą    Politechniki Lubelskiej i PWSZ w Chełmie;
* wykład skierowany do rodziców uczniów    na temat odnawialnych źródeł energii;
* międzyszkolny konkurs ekologiczny pt. „Jak efektywnie oszczędzać energię?" dla uczniów chelmskich szkół ponadgimnazjalnych;
* opracowanie sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji projektu i umieszczenie informacji na stronie www szkoły;
* 16.02.2009 r. – odbyła się II edycja szkolnego Konkursu Informatycznego „Mistrz Worda 2009” w wyniku którego I miejsce zajął Mateusz Grunwald, II miejsce Michał Łobocki, III miejsce Michał Filipczuk - organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska, Krzysztof Woźniak;
*17.02.2009 r. – organizacja w szkole V edycji regionalnego Konkursu „Dzień Bezpiecznego Komputera” w którym udział wzięło 30 uczniów; laureatami zostali: Tadeusz Traczuk, Michał Soroka, Marcin Godleś, Paweł Reteruk - organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska, Krzysztof Woźniak;
19.02.2009 r. – odbył się szkolny etap VIII edycji Konkursu Wojewódzkiego: „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” w którym wzięło udział 21 uczniów – organizator Ewa Milaszkiewicz;
* 20-23.02 - Powiatowe zawody Licealiady w koszykówce chłopców–opiekun pan Mariusz Półtorak. Jakub Pradun zajął IV miejsce;
27.02 -  zajęcia z uczniami w ramach „Warsztatów Maturzysty” przeprowadzone przez panią Barbarę Zdrojewską z Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej nt treningu antystresowego oraz autoprezentacji i wystąpień publicznych. Przygotowanie młodzieży do zajęć i opieka – pani Ewa Milaszkiewicz;

Marzec:

23 marca:
* VIII edycja wojewódzkiego konkursu „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”. Udział uczniów: Tadeusza Traczuka, Michała Petruka i Andrzeja Wójcika. Opieka pani Ewa Milaszkiewicz;
27 marca:
* Wojewódzkie Zawody Strzeleckie "Szkolna Liga Strzelecka" z broni pneumatycznej w Lublinie - opiekun pan Jan Dąbski. Drużynowo I miejsce zajął zespół naszej szkoły, indywidualnie: I miejsce - Bartłomiej Rawski, II miejsce - Julita Nowak, VI miejsce - Grzegorz Maksymiuk;
* wycieczka edukacyjna do Instytutu Jądrowego w Świerku. Temat - fizyka jądrowa, Organizacja wyjazdu-panie: Dorota Bekasiewicz, Jolanta Grabczak, Katarzyna Molińska;
* Udział uczniów w Giełdzie Szkół w Bibliotece Pedagogicznej. Zespół ds. promocji: Dorota Bekasiewicz, Katarzyna Śliwińska–Koguciuk, Krzysztof Pawlik, Grzegorz Korba, Tomasz Dąbrowski;
* II edycja Powiatowego Konkursu Informatycznego „Multimedialna Pomoc Dydaktyczna”–panie Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* 19.03.2009 r. – odbył się szkolny etap XIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się następujący uczniowie: Michalina Lesicka, Eryk Rębacz, Bartłomiej Rawski, Artur Troć, Artur Mielniczek – opiekunowie Genowefa Palec, ks. Paweł Jędrzejewski;
* 23.03.2009 r. – udział trzech uczniów: Michała Petruka, Tadeusza Traczuka i Andrzeja Wójcika w II etapie Konkursu Wojewódzkiego: „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy” w WSPiA w Lublinie – opiekun Ewa Milaszkiewicz;

Kwiecień:

* Uroczysty apel w czwartą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Przygotowały panie: Genowefa Palec, Katarzyna Karamać i Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* „Tydzień Zdrowia” w ramach działań projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Odpowiedzialna pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* Powiatowy Konkurs Literacko-Medialny „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”. Organizator opiekun SCIM Mirosława Dromlewska, Renata Górka. I miejsce zajęła Julita Nowak, II Tadeusz Traczuk.
17 kwietnia - organizacja 29 Finału Okręgowej Olimpiady Wiedzy o  Wynalazczości. Odpowiedzialni: panie Dorota Dyczko, Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i pan Janusz Iwanicki;
24 kwietnia - udział w akcji „Sprzątanie Miasta–Wiosna 2009” „Czyste miasto–wspólna sprawa” Opieka pań:Katarzyna Śliwińska-Koguciuk, Katarzyna Molińska;
* rozstrzygnięcie regionalnego Konkursu Literacko – Medialnego pod hasłem: „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”, I miejsce zajęła Julita Nowak, II miejsce Marcin Sobczuk, III miejsce Tadeusz Traczuk – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska
28 kwietnia:
* Wojewódzkie zawody Licealiady w indywidualnych biegach przełajowych w Woskrzenicach Dużych (pow.bialski). Opiekun pani Ewelina Stefanek. Dziewczęta drużynowo zajęły 14 miejsce;
30 kwietnia - finał wojewódzki XLVIII Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety"– Świdnik.Opiekun pan Jan Dąbski. Kategoria dziewcząt–drużynowo 1 miejsce, kategoria chłopców–drużynowo 1 miejsce. Indywidualnie dziewczęta zajęły: 3 miejsce Iwona Dadas, 5 miejsce Julita Nowak,6 miejsce Monika Łasocha. Indywidualnie chłopcy:
1 miejsce Bartłomiej Rawski, 4 miejsce Grzegorz Maksymiuk, 5 miejsce Łukasz Świder;
* konkurs szkolny na prezentację multimedialną na temat „Odnawialne źródła energii”. Organizacja - panie: Katarzyna Molińska i Katarzyna Śliwińska- Koguciuk;
* 24.04. 2009 r. – rozstrzygnięcie regionalnego Konkursu Literacko – Medialnego pod hasłem: „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”,
I miejsce zajęła Julita Nowak, II miejsce Marcin Sobczuk, III miejsce Tadeusz Traczuk – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska

Maj:

8 maja - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Wspólna Europa”. Organizacja - panie Agnieszka Bryk, Dominika Lipczyńska i pan Grzegorz Korba;
29 maja:
* zajęcia w Oczyszczalni Ścieków w Chełmie. Opiekun pani Katarzyna Molińska;
* akademia z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 go Maja – pan Marek Błachnio;
* konkurs astronomiczny    „Sięgaj do Gwiazd ” w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie. Opiekunowie: panie: Dorota Bekasiewicz i Jolanta Grabczak.Przemysław Patyjewicz zajął III miejsce, Bartłomiej Rawski, Łukasz Doszczeczko, Dominik Burzak, Diana Wasyńczuk otrzymali wyróżnienia;

Czerwiec:

6 – 10 czerwca - finał XLVIII Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety" Zielona Góra - opiekun: Jan Dąbski. Kategoria dziewcząt – drużynowo13 miejsce, kategoria chłopców – drużynowo14 miejsce;
* Udział w XXXI Okręgowym Finale Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości pod patronatem Prezydenta Miasta Chełm oraz Podsumowanie Konkursów Młodzieżowych i Wynalazczych. Przygotowanie uczniów: pan Iwanicki, pomoc pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* III Powiatowy Konkurs Historyczny„Życie, działalność i twórczość Henryka M. Kamieńskiego”–odpowiedzialna pani Katarzyna Karamać;
* XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej–odpowiedzialna pani Genowefa Palec;
* Szkolny konkurs na prezentację multimedialną o Londynie – przeprowadzony z inicjatywy pani Marty Chrostek;

Wrzesień:

18 - 20 września:
Wojewódzkie Mistrzostwa LOK Juniorów i Młodzików w strzelaniu z broni pneumatycznej w Lublinie I miejsce Bartłomiej Rawski, III miejsce Łukasz Doszczeczko;
18 – 20 września:
* otwarte Mistrzostwa Ligi Obrony Kraju w Krosie Strzeleckim–Rachowice: letni trójbój obronny–chłopcy: indywidualnie–III miejsce Eryk Rębacz, IV miejsce Grzegorz Maksymiuk, drużynowo-I miejsce;

Październik

* Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje pani Katarzyna Karamać;
* Dzień    Edukacji Narodowej–przygotowanie uroczystości przez panie: Małgorzatę Kołodziejczyk, Beatę Jakubowską- Lipczak, Katarzynę Karamać i Katarzynę Śliwińską- Koguciuk;
* wybory na przewodniczącego szkolnego Samorządu Uczniowskiego - zwyciężyła Elżbieta Baryła.
* Kampania wyborcza i debata przedwyborcza–organizatorzy: panie Katarzyna Karamać i Elżbieta Samulak;
* udział w konferencji na Politechnice Lubelskiej pt.„Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych". Organizator wyjazdu-Dorota Dyczko, opiekunowie: Tadeusz Pilarski i Dominika Lipczyńska;
* uczeń    kl. IIT Eryk Rębacz otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2009/2010;
16 - 18 października:
* wycieczka do Krakowa i pielgrzymkę maturzystów do Częstochowy–organizatorzy: panie Katarzyna Karamać i Genowefa Palec oraz pan Mariusz Oszust;
23 października:
* Olimpiada Wiedzy Technicznej–etap szkolny, Opiekunowie Tadeusz Pilarski i Tomasz Dąbrowski.Organizator - Lubelski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej. W etapie szkolnym I miejsce zajął Sebastian Mondorowicz, II miejsce – Krzysztof Filipczak, III miejsce – Michał Walczak;
30 października:
* wycieczka członków Koła Młodego Elektryka pod opieką    pani Małgorzaty Czujuk do firmy Cemex Chełm. Przedsięwzięcie zorganizowano przy współpracy z panem Andrzejem Gucwą z Oddziału Chełmskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Chełm;
* wydanie czasopisma „TU i Teraz” z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.Opracowanie: Mirosława Dromlewska;
* konkurs na plakat o krajach anglojęzycznych przygotowany przez panie: Vładysławę Khoinski i Martę Chrostek, I miejsce zajęła Justyna Duniec;
* konferencja „Transplantacja – jestem na tak” – panie: Katarzyna Śliwińska-Koguciuk, Malwina Kończyńska;

Listopad:

* początek realizacji programu profilaktycznego „Ja i Internet”    opracowanego przez panią Renatę Górkę i Mirosławę Dromlewską. Zorganizowano
* Dzień    Bezpiecznego Internetu: prelekcja pani psycholog Ewy Sroczyńskiej-Gleń    nt. zagrożeń cyberprzestrzenią, udział policjanta, montaż słowno–muzyczny, wydanie czasopisma szkolnego „Tu i Teraz”;
* wybór ucznia Konrada Dycia na reprezentanta do Młodzieżowej Rady Miasta Chełm;
* szkolna akcja zbiórki plastikowych nakrętek dla chorego Jasia. Organizator pani poseł Beata Mazurek, szkolny koordynator pani Elżbieta Samulak i Samorząd Uczniowski;
* zgłoszenie szkoły do V Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych pod nazwą „Młoda krew ratuje życie”, w ramach którego uczniowie honorowo oddawali krew. Prowadząca pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły, realizowane co rok obchody nadania imienia szkole. Opiekunowie: panie Katarzyna Karamać, Elżbieta Samulak, Genowefa Palec;
* organizacja spotkania pt. „Zaimponuj rozwagą, nie bądź drogowym idiotą” młodzieży pełnoletniej z przedstawicielem Policji i  pracownikiem Automobilklubu – organizator: pani Elżbieta Samulak;
* uczestnictwo w miejskim programie „Szkoła promująca zdrowie. Działania realizowane są cały rok;
* udział w konkursie historycznym wiedzy o życiu i działalności dr Jadwigi Młodowskiej - opiekun pani Katarzyna Karamać;
* organizacja etapu szkolnego olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK przez panią Katarzynę Śliwińską-Koguciuk;
* udział uczniów w konkursie ekologicznym „Jak oszczędzać energię?”- pod opieką    pań: Katarzyny Śliwińskiej-Koguciuk, Katarzyny Molińskiej i pana Krzysztofa Wójcika.
* ”Dzień Papieski”-przygotowały panie: Genowefa Palec, Agnieszka Baran, Małgorzata Czujuk,Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i ks. Paweł Jędrzejewski;
* udział uczniów w pokazach z fizyki zorganizowanych na UMCS w Lublinie pod opieką pań: Jolanty Grabczak, Doroty Bekasiewicz i Katarzyny Molińskiej;
* zajęcia przygotowujące uczniów do autoprezentacji przeprowadzone w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Prowadząca pani Małgorzata Kołodziejczyk;
* udział uczniów w cyklu wykładów syntetyzujących wiedzę historyczno - literacką na Wydziale Humanistycznym w PWSZ.Działania w ramach programu    „Szkoła Promująca Zdrowie” - pani Katarzyna Śliwińska - Koguciuk;
* udział młodzieży w corocznej akcji „Sprzątanie świata”. Przygotowanie uczniów: pani Katarzyna Śliwińska - Koguciuk:
* przystosowanie sal nr 08 i 60 do nauczania w zawodzie technik mechatronik oraz technik teleinformatyk;
* zakup sprzętu do pracowni teleinformatycznej do sali nr 08 i 60 w celu uzyskania standardu Wyposażenia Ośrodka Egzaminacyjnego dla technika teleinformatyka i mechatronika.

Grudzień:

13 grudnia:
* Otwarte Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego. Kołobrzeg. IV miejsce - Bartłomiej Rawski;
* realizacja projektu autorstwa pani Doroty Bekasiewicz pod hasłem „Młodzi – Trzeźwi”. W ramach projektu zorganizowano „Rajd Trzeźwości”, przeprowadzono blok zajęć o tematyce: alkoholizm – relacje „trzeźwego alkoholika”, antywartości w muzyce - rapu i hip – hopu, moralność w zdrowym stylu życia. Projekt zrealizowały panie: Dorota Bekasiewicz, Małgorzata Kołodziejczyk i Elżbieta Samulak. Udział wzięli uczniowie ZSZ Nr 5 w Chełmie, ZSB w Chełmie,Liceum Ogólnokształcącego w Dubience;
* udział uczniów w konkursie znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych zorganizowanym przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie pod opieką pani Vladyslawy Khoinski;
* 18.12.2009 r. – odbyła się III edycja szkolnego Konkursu Informatycznego: „Mistrz Worda 2009/2010”, w wyniku klasyfikacji I miejsce zajął Piotr Jeleniewski, II miejsce Daniel Domanowski, III Tomasz Świdroń – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska, Krzysztof Woźniak
 
Kalendarium wydarzeń - Rok 2010

Styczeń:
* prace nad Programem Innowacji Pedagogicznej „Montaż i eksploatacja odnawialnych źródeł energii elektrycznej” dopuszczonej do realizacji w Technikum Nr 5 Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im.ks. Stanisława Staszica w Chełmie od roku szkolnego 2010/2011 – odpowiedzialni: pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk i pan Krzysztof Wójcik;
* 22.01.2010 r. – odbyły się szkolne eliminacje do konkursu organizowanego przez I LO pod hasłem: „Mam talent u Czarniecczyków” w których udział wzięło 6 osób i zespół „Serafin”; do finału zakwalifikował się uczeń Marcin Chmielewski – opiekun Katarzyna Karamać;

Luty:

8.02 - II edycja szkolnego Konkursu Recytatorskiego Wierszy Obcojęzycznych zorganizowanego przez: pana Grzegorza Korbę    oraz panie: Dominikę Lipczyńską,Magdalenę Gilewicz, Vładysławę Khoinski, Martę Chrostek, Marzenę Gąsiorowską. I miejsca zajęli: Justyna Maksymiuk (język niemiecki), Szymon Arasimowicz (język rosyjski) i Dominik Burzak (język angielski);
* obóz szkoleniowy dla uczniów klas proobronnych w Lubyczy Królewskiej;
* wydanie czasopisma „TU i Teraz” o z okazji akcji Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Intrnetu. Panie Mirosława Dromlewska, Renata Górka;
* 09.02.2010 r. – odbył się szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu – organizatorzy Renata Górka, Mirosława Dromlewska;
* 10.02.2010 r. – zajęcie przez ucznia Marcina Chmielewskiego IV miejsca w konkursie organizowanego przez I LO pod hasłem: „Mam talent u Czarniecczyków”;

Marzec:

* udział uczniów i nauczycieli pań i panów: K. Śliwińska-Koguciuk, D. Beksiewicz, G. Korby i T. Dąbrowskiego w promocji Szkoły - Targi Szkół w Bibliotece Pedagogicznej, wizyty w Gimnazjach powiatu chełmskiego: Wierzbica, Okszów, Żmudź, Dubienka;
* udział uczniów w Polsko - Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko” organizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V LO w Krakowie. Młodzież przygotował y i konkurs przeprowadziły panie: Jolanta Grabczak i Dorota Bekasiewicz;
7 marca - Mistrzostwa Województwa Lubelskiego 2010 w konkurencjach pneumatycznych w Lublinie: kpn40 juniorek - III miejsce Monika Łasocha, kpn60 juniorów - II miejsce Bartłomiej Rawski;
12 marca - z udział w IX edycji wojewódzkiej i III edycji międzynarodowej konkursu „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”, do którego zakwalifikowali się uczniowie: Dominik Burzak, Mateusz Grunwald, Adrian Pastuszak i Justyna Rypińska - opieka pani Ewa Milaszkiewicz;
22 marca - wycieczka dla uczniów kl. III Mb do serwisu samochodów „FUNDAMENT” sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 42 w Chełmie zorganizowana przez pana Tadeusza Pilarskiego. Temat -    nowoczesne metody diagnostyki samochodów osobowych oraz wyposażenie serwisu i warsztatu naprawczego;
* 22.03.2010 r. – wycieczka przedmiotowa klasy 3 Mb do serwisu samochodów „Fundament” sp. z o.o. – organizator Tadeusz Pilarski;

Kwiecień:

* Powiatowy Konkurs Literacko-Medialny „Motyw literacki w prezentacji multimedialnej”. Przygotowanie i Organizacjar: pani: Mirosława Dromlewska, Renata Górka . I miejsce zajął Tadeusz Traczuk;
* Konkurs biblioteczny „Czy znasz opis bibliograficzny?” Organizator: pani Mirosława Dromlewska;
* 12.04.2010 r. – zajęcie przez drużynę uczniów: Justynę Maksymiuk, Monikę Zemrzycką i Dominka Burzaka V miejsca w IV edycji Powiatowego Konkursu Historycznego na temat: „Życie i twórczość Henryka Kamieńskiego” – opiekun Katarzyna Karamać;
* 14.04.2010 r. – udział grupy młodzieży i nauczycieli w konferencji poświęconej szerzeniu idei kształcenia ustawicznego zrealizowanego w ramach projektu „Więcej wiesz – Więcej możesz” przez Lubelski Dom Medialny;
* 15.04.2010 r. – udział grupy uczniów w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości – opiekun Janusz Iwanicki;
* kwiecień 2010 r. – udział grupy uczniów w konkursie projektów na esej w ramach programu: Moja szkoła w Unii Europejskiej – opiekun Katarzyna Karamać;
16 kwietnia - przygotowanie oprawy liturgicznej do Eucharystii za ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r. –    panie: Genowefa Palec, Katarzyna Karamać;
* 20.04.2010 r. - przeprowadzono etap szkolny Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego w którym wzięło udział 21 uczniów; do etapu powiatowego zakwalifikowano uczniów: Łukasza Szkałubę, Radosława Tatałaja, Piotra Gąsiora, Marcina Króla, Tomasza Szczepańskiego, Jarosława Malika, Sebastiana Bralewkiego, Bartłomieja Kicia – opiekunowie Dorota Dyczko, Tadeusz Pilarski;
* 20.04.2010 r. – uczeń Łukasz Szkałuba zajął pierwsze miejsce w powiatowym etapie Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego - opiekun Tadeusz Pilarski;
23 kwietnia - udział uczniów pod opieką pana Tadeusza Pilarskiego i pani Doroty Dyczko w Powiatowym Turnieju Motoryzacyjnym. Uczeń Łukasz Szkałuba zajął indywidualnie I miejsce;
* 26.04.2010 r. – udział drużyny uczniów: Justyny Maksymiuk, Moniki Zemrzyckiej i Sylwestra Burzaka w II etapie XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego w Lublinie – opiekun ks. Paweł Jędrzejewski;
27 kwietnia - Finał    Wojewódzkich XLIX Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich „O srebrne Muszkiety” w Świdniku: kategoria dziewcząt–drużynowo IV miejsce ZSZ Nr 5 w Chełmie, kategoria chłopców–drużynowo I miejsce ZSZ Nr 5 w Chełmie, indywidualnie chłopcy ksp60: I miejsce - Bartłomiej Rawski, II miejsce Karol Godziszewski;
* powiatowy Konkurs Historyczny „Życie i twórczość Henryka M. Kamieńskiego”–opiekun pani Katarzyna Karamać;
* szkolna debata Samorządu Uczniowskiego na temat roli Samorządu Uczniowskiego w szkole–opiekunowie panie Katarzyna Karamać i Elżbieta Samulak;
28 - 29 kwietnia - Otwarte Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie LOK Juniorów Młodszych i Młodzików w Strzelectwie Sportowym. Kraków. Punktacja klubowa kpn40, juniorzy młodsi VI miejsce MKS Dragon Chełm, punktacja klubowa ksp3x20-juniorzy młodsi, II miejsce MKS Dragon Chełm, punktacja klubowa kpn40-juniorzy młodsi II miejsce MKS Dragon Chełm;

Maj:

4 maja - wycieczka dla uczniów kl. III ab ZSZ do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przy ul. Przemysłowej 28. Temat: Poznanie metod diagnostyki samochodowych i wyposażenia serwisu i warsztatu naprawczego;
5 maja -  Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja–odpowiedzialni: pani Dominika Lipczyńska i pan Grzegorz Korba;
* 05.05.2010 r. – udział uczniów klasy 3 Mb w wycieczce przedmiotowej do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów – organizator Tadeusz Pilarski;
* 17.05.2010 r. – udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: Elżbiety Barygi i Ryszarda Majkutewicza w sesji tematycznej Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego na temat: „Młodość w świecie zagrożeń”– opiekun Katarzyna Karamać;
* maj 2010 r. – laureatką konkursu historycznego organizowanego przez Antykwariat Kresowy na temat: „Wspomnienia z Wołynia zapisane w sercu” została Paula Zabłocka - opiekun Katarzyna Karamać;
21 – 23 maja - szkolenie i egzamin nadający uprawnienia kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przeprowadzone przez prezesa Oddziału SEP pana Andrzeja Gucwę. Uprawnienia kwalifikacyjne uzyskało 25 uczniów klas Technikum (elektrycznego, elektronicznego, mechatronicznego) i Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
* szkolna wystawa „Ślady Staszica”. Realizacja Mirosława Dromlewska;
* konkurs „Chełmski Park Krajobrazowy” przeprowadziła pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
*W ojewódzkie Mistrzostwa LOK Juniorów i Młodzików w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej zrealizowane przy pomocy finansowej Województwa Lubelskiego-w Lublinie. Drużynowo w kat. szkół ponadgimnazjalnych-I miejsce ZSZ Nr 5 w Chełmie, indywidualnie kpn20 – I miejsce Bartłomiej Rawski, III miejsce Monika Łasocha;
* rozpoczęcie realizacji programu profilaktycznego „Narkotyki w szkolnej ławce”-odpowiedzialna pani Zofia Liszun;
* konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych zorganizowany przez panią Dominikę Lipczyńską-I miejsce zajęła Justyna Duniec;
* konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych przygotowany przez panie Martę Chrostek i Vładysławę    Khoinski. I miejsce zajęli Marek Kudełko i Piotr Świder;
* wyjazd do Lublina przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego: Elżbiety Barygi i Ryszarda Majkutewicza na sesję tematyczną „Młodość w świecie zagrożeń”–opiekun pani Katarzyna Karamać;
* szkolna zbiórka pieniędzy na rzecz Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia–„Dar Serca”;
* odpowiedzialni: pani Genowefa Palec i ksiądz Paweł Jędrzejewski;
* XIV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej–przeprowadzili pani Genowefa Palec i ksiądz Paweł Jędrzejewski;
* udział uczniów: Moniki Łasochy, Pauli Mrozowskiej i Barbary Pruk w konkursie projektów na esej w ramach programu: Moja szkoła w Unii Europejskiej – opiekun pani Katarzyna Karamać;
* konkurs historyczny: „Wspomnienia z Wołynia zapisane w sercu”-laureatka Paula Zabłocka, opiekun pani Katarzyna Karamać;
* VI Edycja Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych pod hasłem: „Młoda krew ratuje życie”. Działania prowadzone są w każdym roku - pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;

Czerwiec:
* 3 czerwca - wyjazd uczniów: Adriana Pastuszaka i Mateusza Grunwalda wraz z panią Zofią Liszun na Litwę, spotkanie integracyjne z młodzieżą z Liceum Polskiego w Solecznikach, podpisanie umowy o współpracy między szkołami, zwiedzanie Soleczników, Wilna, Troków;
* 6 – 19 czerwca - Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w strzelaniu kulowym i pneumatycznym – Wrocław - kdw3x40 mężczyźni – drużynowo V miejsce MKS Dragon, kpn60 mężczyźni – drużynowo V miejsce MKS Dragon;
* czerwiec 2010 r. – konkurs na Dyrektora ZSZ Nr 5 wygrał Jarosław Wójcicki;
* 06 – 10.09.2010 r. – udział uczniów klas mundurowych w biwaku szkoleniowo – integracyjnym, w Puszczy gm. Żmudź – opiekunowie por Henryk Józiuk, Mariusz Półtorak, Jan Dąbski;
* Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. obóz szkoleniowy dla uczniów klas proobronnych w Puszczy ;

Lipiec:

1 lipca - powołanie na stanowisko dyrektora pana Jarosława Wójcickiego;

Wrzesień:
1 września - powołanie na stanowisko wicedyrektorów panią Katarzyny Karamać i pana Mariusza Oszusta;
* 06 – 10.09.2010 r. – udział uczniów klas mundurowych w biwaku szkoleniowo – integracyjnym, w Puszczy gm. Żmudź – opiekunowie por Henryk Józiuk, Mariusz Półtorak, Jan Dąbski;
* spotkanie uczennic z położną    dotyczące profilaktyki i udział młodzieży w konferencji w ramach projektu „Nowoczesne Chełmianki dbają o zdrowie” realizowanego przez UM Chełm-odpowiedzialna pani Katarzyna Śliwińska-Koguciuk;
* zorganizowanie przez panie: Dorotę Bekasiewicz, Jolantę Grabczak, Katarzynę Molińską wyjazdu do Lublina na pokazy z fizyki i chemii prowadzone przez wykładowców UMCS;
* 17.09.2010 r.- udział uczniów klasy 3 ER, 3 Ma i 2 Lab w akcji „Sprzątanie Świata” - opiekunowie Katarzyna Śliwińska – Koguciuk, Krzysztof Pawlik, Dorota Bekasiewicz;
* wrzesień 2010 r.- udział młodzieży w pokazach fizycznych i chemicznych na UMCS w Lublinie – opiekunowie Dorota Bekasiewicz, Jolanta Grabczak, Katarzyna Molińska;
* 22.09.2010 r. – udział uczniów w Powiatowych zawodach Licealiady Ligi Lekkoatletycznej; uczniowie zajęli następujące miejsca: IV miejsce – chłopcy (805 pkt.), VI miejsce – dziewczęta (662 pkt.), IV miejsce – sztafeta szwedzka chłopców (100m, 200m, 300m, 400m); indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Rafał Kijańczuk (pchnięcie kulą- 6kg 11,29m - I m.), Michał Łobocki (pchnięcie kulą 10,71m - IV m.) – opiekunowie Ewelina Stefanek, Mariusz Półtorak, Jacek Siry;
* 24.09.2010 roku - odbyły się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego, którym został Grzegorz Korba oraz Rzecznika Praw Ucznia, którym została pani Barbara Czyż;

Październik:

* 3 października: wizyta nauczycieli, rodziców i uczniów Liceum Polskiego z miejscowości Soleczniki na Litwie;
* październik 2010 r. - przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Elżbieta Baryga i Ryszard Majkutewicz wzięli udział w I sesji Młodzieżowej Rady Miasta - opiekun Grzegorz Korba;
* 11.10.2010 r. – grupa uczniów wzięła udział w konferencji p.t. „Dlaczego warto studiować na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych” zorganizowanej przez Politechnikę Lubelską – opiekun Dorota Dyczko;
* 15.10.2010 r. - grupa dziewcząt wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt realizowany przez Urząd Miasta Chełm pod hasłem „Nowoczesne chełmianki dbają o swoje zdrowie”. Celem projektu i konferencji była profilaktyka nowotworów piersi i szyjki macicy – opiekun Katarzyna Śliwińska- Koguciuk;
* 16.10.2010 r. - odbyła się XXVII Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Lubelskiej Chełm – Gidle – Częstochowa – opiekun Genowefa Palec;
16 – 17 października - uczeń    klasy III Tk Mateusz Polaszek został Mistrzem Polski w kulturystyce w kategorii juniorów młodszych w wieku 16 – 18 lat;
* Rzecznikiem Praw Ucznia została wybrana pani Barbara Czyż;
* opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostają wybrani: pani Barbara Czyż i pan Grzegorz Korba;
* Otrzęsiny klas pierwszych. Organizatorzy: pani Magdalena Gilewicz, pan Grzegorz Korba, Samorząd Uczniowski;
* 20.10.2010 r. – udział uczniów w Indywidualnych Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Adamowie; uczniowie zajęli następujące miejsca: 48 miejsce Adrian Dudek (bieg na 2000 m.), 58 miejsce Sylwester Lewkowicz (bieg na 2000 m.), 66 miejsce Karol Tywoniuk (bieg na 2000 m.); w punktacji drużynowej: XII miejsce – opiekun Mariusz Półtorak;
* 25.10.2010 r. – odbył się szkolny etap XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej w której wzięło udział 10 uczniów; w wyniku klasyfikacji I miejsce zajęła drużyna w składzie: Łukasz Kiszczyński, Kamil Filipczak, Daniel Świeczak - organizatorzy Tadeusz Pilarski, Dorota Dyczko, Krzysztof Wójcik;

Listopad:

4 listopada - uczeń    kl. III Li Mateusz Grunwald otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011;
* 04 – 08.11.2010 r. – udział grupy uczniów z klas 1R, 1M, 2KE, 2Lab w szkolnym etapie Konkursu Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – opiekunowie Katarzyna Śliwińska – Koguciuk, Elżbieta Samulak, Agnieszka Baran;
*listopad 2010 r. – grupa młodzieży przygotowała montaż słowno - muzyczny „Ja i Ojczyzna to jedno”, który zaprezentowała podczas obchodów Święta Straży Granicznej - opiekunowie Małgorzata Kołodziejczyk, Beata Jakubowska – Lipczak, Katarzyna Karamać;
* 10.11.2010 r. – udział młodzieży w XXI Międzynarodowym Biegu Niepodległości; uczniowie zajęli następujące miejsca: I miejsce w kat. chłopców (24 pkt.), II miejsce w kat. szkół ponadgimnazjalnych (40 pkt.), IV miejsce w kat. dziewcząt (16 pkt.) – opiekunowie Ewelina Stefanek, Mariusz Półtorak, Jacek Siry;
15 października - 10 grudnia - opracowanie i wydanie drukiem jednodniówki “Zapisane w pamięci i sercu ...” nr 7 z okazji 50-lecia szkoły. Mirosława Dromlewska, Małgorzata
Liszun, Grzegorz Korba.
* 17.11.2010 r. - delegacja szkoły wzięła udział w festynie w ZSZ Nr 4 pod hasłem „Wiem, co jem” w trakcie którego, prezentowano zasady prawidłowego odżywiania oraz zalety żywności ekologicznej - opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
* listopad – grudzień 2010 r. – odbyła się edycja jubileuszowa Powiatowego Konkursu Historycznego na temat: „Życia i działalności społeczno - politycznej ks. Stanisława Staszica”. Konkurs obejmował kilka kategorii: list, prezentacja multimedialna, wiersz, plakat. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmskiego. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbyło się w trakcie obchodów 50 - lecia powstania szkoły – organizatorzy Katarzyna Karamać, Mariusz Oszust;
* 18.11.2010 r. – udział drużyny chłopców i zajęcie VI miejsca w Powiatowych zawodach Licealiady w sztafetach pływackich - opiekun Ewelina Stefanek;

Grudzień:
* 01.12.2010 r. – organizacja przez nauczycieli wychowania fizycznego Wojewódzkich Zawodów w tenisie stołowym indywidualnym. W organizacji zawodów i przy sędziowaniu pomagali uczniowie klasy I R: Adrian Dudek, Kamila Kowalczuk, Sylwester Lewkowicz, Patryk Mendel, Mateusz Ożóg Mateusz, Przemysław Pawlak, Michał Tour'e, Karol Tywoniuk - opiekun Mariusz Półtorak;
* 06.12.2010 r. - odbył się mecz mikołajkowy o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły nauczyciele vs. uczniowie, połączony ze zbiórką słodyczy dla wychowanków Chełmskiego Domu Dziecka – organizatorzy Dorota Bekasiewicz, Katarzyna Śliwińska-Koguciuk, Katarzyna Karamać i Samorząd Uczniowski;
* 10.12. 2010 r. - uroczystości Jubileuszu 50 - lecia szkoły połączone z Dniem Patrona oraz II Zjazdem Absolwentów; podczas uroczystej mszy świętej dokonano pasowania na elewów uczniów klas drugich ze szkoleniem proobronnym.
* 13.12.2010 r. – rozstrzygnięcie konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na prezentację multimedialną pod hasłem: „Narkotyki, alkohol i przemoc – jednym głosem mówimy NIE” w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii; trzy pierwsze miejsca zajęli: Alicja Baryga z ZSB, Grzegorz Sawosz z ZSB, Łukasz Krzyżanowski z ZSZ Nr5 oraz trzy drugie miejsca zajęli: Elżbieta Baryga z ZSZ Nr 5, Robert Drob z ZSZ Nr 5, Kamil Buska z ZSZ Nr 5 zaś wyróżnienia otrzymali: Agnieszka Zalewska z ZSE i III LO, Paulina Prucnal z ZSE i III LO, Łukasz Doszczeczko z ZSZ Nr 5, Tomasz Kafara z ZSZ Nr 5, Angelika Krześlińska z ZSZ Nr 4, Magdalena Gierun z ZSZ Nr 4 – organizator Barbara Czyż, Zofia Liszun;
* 17.12.2010 r. – w Chełmskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie projektu grantowego „Narkotyki w szkolnej ławce" - profilaktyki uzależnień oraz HIV i AIDS. Objęte nim były klasy 2, 3 i 4 oraz rodzice i nauczyciele. W trakcie podsumowania przedstawiony został spektakl profilaktyczny „Przebudzenie” na podstawie autorskiego scenariusza pani Małgorzaty Kołodziejczyk i uczniów klasy 3 Mb - organizatorzy projektu Barbara Czyż, Zofia Liszun;
* grudzień 2010 r. - odbyła się III Edycja Szkolnego Konkursu Informatycznego „ Mistrz Worda 2010/2011” – organizator Renata Górka;
* grudzień 2010 r. – udział młodzieży w III edycji konkursu znajomości języka angielskiego i wiedzy o krajach anglojęzycznych – „Make friends with English”, zorganizowanego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Chełmie - opiekunowie Vladyslava Khoiński, Marta Chrostek;
* 13.12.2010 – udział drużyny uczniów i zajęcie IV miejsca w powiatowych zawodach Licealiady w koszykówce - opiekun Mariusz Półtorak;
*21.12.2010 – udział drużyny uczniów w powiatowych zawodach Licealiady w tenisie stołowym drużynowym, zajęcie V miejsca chłopcy i V miejsca – dziewczęta - opiekun Ewelina Stefanek;
* grudzień 2010 r. – udział grupy 19 uczniów w VIII Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych ph. „Młoda Krew Ratuje Życie”. W ramach turnieju uczniowie oddali łącznie 13,95 litra krwi – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
 

Data utworzenia: 07/10/2011 ¤ 10:19
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:49
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Europejskie Dni Języków 2013

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^