>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 1970 - 1980
1970
- 31 grudnia: Zakończenie budowy szkoły.

1971
- luty: przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego, w którym znalazły się trzy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pięć sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem oraz internat i stołówka na 100 miejsc;
- zmiana kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej ze ślusarza mechanika na mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych;
- utworzenie dodatkowo jednego oddziału klasy pierwszej o specjalności ślusarz - spawacz;
- zapoczątkowanie nowego kierunku kształcenia mechaniczno - elektrycznego w Technikum Chemiczno - Ceramicznym.

1972
- wybór na stanowisko dyrektora szkoły mgr Lucjana Dworuchy;
- zmiana nazwy szkoły na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm".

1973
-stanowisko kierownika internatu obejmuje Marian Łoś. Funkcję tę pełni do 1976 roku.

1974
- udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Nasz kraj ojczysty";
- zajęcie I miejsca w eliminacjach centralnych przez uczennicę kl. IIId Teresę Buzę z programem "Wiele pieśni na świecie";
- wrzesień: Zmiana nazwy i kierunku kształcenia z Technikum Chemiczno - Ceramicznego Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego na: Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm" w Chełmie.

1976
- stanowisko kierownika internatu obejmuje Romuald Prymak. Funkcję tę pełni do 1983 roku.
- luty: rozpoczyna działalność Średnie Studium Zawodowe;
- utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej w zawodzie ślusarz - spawacz dla potrzeb Kombinatu Remontowo - Budowlanego Przemysłu Cementowego Wapiennego i Gipsowego w Chełmie;
- utworzenie w szkole zawodowej nowego kierunku kształcenia: monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej;
- wrzesień: utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm". W skład Zespołu weszły szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Chełmie Kombinatu Cementowego "Chełm", Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm", Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm";
- utworzenie Technikum Górniczego dla Pracujących o specjalności eksploatacja odkrywkowa złóż;
- 10 - 12 września: udział młodzieży w I Przeglądzie Orkiestr Dętych Przemysłu Cementowego Wapienniczego i Gipsowego w Chełmie.

1977
- udział ucznia kl. III b Adama Krakowiaka w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w finale wojewódzkim konkursu pod nazwą "Czy znasz Sztandar Ludu", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zastępcą dyrektora szkoły mianowany zostaje mgr Adolf Popielnicki;
- marzec: udział sekcji narciarskiej SKS "Cement"(po raz pierwszy) w III Biegu Piastów w Jakuszycach, w którym uczestnictwo stało się tradycją szkoły.

1978
- marzec: powstanie hymnu szkoły, słowa ułożył mgr Michał Korzan, muzykę skomponował mgr Adolf Popielnicki;
- 19 kwietnia: reprezentacja szkoły złożona z uczniów: Bolesław Ślusarz, Szczepan Herbut, Tadeusz Skubisz zajęła I miejsce w olimpiadzie "Czy znasz prawo wynalazcze" i zakwalifikowała się do eliminacji w Jeleniej Górze;
- 10 czerwca: uroczystość nadania szkole imienia Bolesława Bieruta; - szkoła otrzymuje odznaki "Zasłużony dla Województwa Chełmskiego" i "Zasłużony dla Kombinatu Cementowego "Chełm" oraz medal "Za zasługi dla LOK";
- w ciągu osiemnastoletniej działalności szkołę zawodową ukończyło 994, a technikum 147 absolwentów;
- wrzesień: zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w Turnieju Wiedzy "Polska dziś i jutro", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- grudzień: udział uczniów w pierwszym Seminarium Młodzieży woj. chełmskiego w ramach obchodów 60 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

1979
- 4 - 6 maja: finał Ogólnopolskiego Konkursu "Kierunek Budowa";
- 27 maja: zajęcie przez Szkolny Zespół Recytatorski III miejsca w Finale Pierwszego Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Żywego Słowa;
- lipiec - sierpień: udział Szkolnej Orkiestry Dętej w harcerskiej operacji "Bieszczady - 40";
- październik: zajęcie przez drużynę dziewcząt w składzie: Krystyna Zwolińska, Barbara Karasińska, Urszula Dąbek pierwszego miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

1980
- zajęcie pierwszego miejsca młodzieży naszej szkoły w eliminacjach rejonowych 21 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
- udział ucznia Zbigniewa Zawadzkiego w eliminacjach centralnych, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- 2 maja: kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Krzysztof Zbiciak. Funkcję tę pełni do 31 VIII 1993 roku;
- 28 sierpnia: Dyrektorem szkoły zostaje mgr Adolf Popielnicki, zastępcami: mgr Leopold Matysko i mgr Stanisław Zając;
- 20 listopada: uruchomienie telewizji szkolnej sfinansowanej przez Kombinat Cementowy "Chełm" przy dużym zaangażowaniu nauczycieli: mgr Adama Dyląga i Marka Worobija.
1970
- 31 grudnia: Zakończenie budowy szkoły.

1971
- luty: przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego, w którym znalazły się trzy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pięć sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem oraz internat i stołówka na 100 miejsc;
- zmiana kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej ze ślusarza mechanika na mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych;
- utworzenie dodatkowo jednego oddziału klasy pierwszej o specjalności ślusarz - spawacz;
- zapoczątkowanie nowego kierunku kształcenia mechaniczno - elektrycznego w Technikum Chemiczno - Ceramicznym.

1972
- wybór na stanowisko dyrektora szkoły mgr Lucjana Dworuchy;
- zmiana nazwy szkoły na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm".

1973
-stanowisko kierownika internatu obejmuje Marian Łoś. Funkcję tę pełni do 1976 roku.

1974
- udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Nasz kraj ojczysty";
- zajęcie I miejsca w eliminacjach centralnych przez uczennicę kl. IIId Teresę Buzę z programem "Wiele pieśni na świecie";
- wrzesień: Zmiana nazwy i kierunku kształcenia z Technikum Chemiczno - Ceramicznego Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego na: Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm" w Chełmie.

1976
- stanowisko kierownika internatu obejmuje Romuald Prymak. Funkcję tę pełni do 1983 roku.
- luty: rozpoczyna działalność Średnie Studium Zawodowe;
- utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej w zawodzie ślusarz - spawacz dla potrzeb Kombinatu Remontowo - Budowlanego Przemysłu Cementowego Wapiennego i Gipsowego w Chełmie;
- utworzenie w szkole zawodowej nowego kierunku kształcenia: monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej;
- wrzesień: utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm". W skład Zespołu weszły szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Chełmie Kombinatu Cementowego "Chełm", Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm", Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm";
- utworzenie Technikum Górniczego dla Pracujących o specjalności eksploatacja odkrywkowa złóż;
- 10 - 12 września: udział młodzieży w I Przeglądzie Orkiestr Dętych Przemysłu Cementowego Wapienniczego i Gipsowego w Chełmie.

1977
- udział ucznia kl. III b Adama Krakowiaka w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w finale wojewódzkim konkursu pod nazwą "Czy znasz Sztandar Ludu", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zastępcą dyrektora szkoły mianowany zostaje mgr Adolf Popielnicki;
- marzec: udział sekcji narciarskiej SKS "Cement"(po raz pierwszy) w III Biegu Piastów w Jakuszycach, w którym uczestnictwo stało się tradycją szkoły.

1978
- marzec: powstanie hymnu szkoły, słowa ułożył mgr Michał Korzan, muzykę skomponował mgr Adolf Popielnicki;
- 19 kwietnia: reprezentacja szkoły złożona z uczniów: Bolesław Ślusarz, Szczepan Herbut, Tadeusz Skubisz zajęła I miejsce w olimpiadzie "Czy znasz prawo wynalazcze" i zakwalifikowała się do eliminacji w Jeleniej Górze;
- 10 czerwca: uroczystość nadania szkole imienia Bolesława Bieruta; - szkoła otrzymuje odznaki "Zasłużony dla Województwa Chełmskiego" i "Zasłużony dla Kombinatu Cementowego "Chełm" oraz medal "Za zasługi dla LOK";
- w ciągu osiemnastoletniej działalności szkołę zawodową ukończyło 994, a technikum 147 absolwentów;
- wrzesień: zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w Turnieju Wiedzy "Polska dziś i jutro", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- grudzień: udział uczniów w pierwszym Seminarium Młodzieży woj. chełmskiego w ramach obchodów 60 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

1979
- 4 - 6 maja: finał Ogólnopolskiego Konkursu "Kierunek Budowa";
- 27 maja: zajęcie przez Szkolny Zespół Recytatorski III miejsca w Finale Pierwszego Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Żywego Słowa;
- lipiec - sierpień: udział Szkolnej Orkiestry Dętej w harcerskiej operacji "Bieszczady - 40";
- październik: zajęcie przez drużynę dziewcząt w składzie: Krystyna Zwolińska, Barbara Karasińska, Urszula Dąbek pierwszego miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

1980
- zajęcie pierwszego miejsca młodzieży naszej szkoły w eliminacjach rejonowych 21 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
- udział ucznia Zbigniewa Zawadzkiego w eliminacjach centralnych, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- 2 maja: kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Krzysztof Zbiciak. Funkcję tę pełni do 31 VIII 1993 roku;
- 28 sierpnia: Dyrektorem szkoły zostaje mgr Adolf Popielnicki, zastępcami: mgr Leopold Matysko i mgr Stanisław Zając;
- 20 listopada: uruchomienie telewizji szkolnej sfinansowanej przez Kombinat Cementowy "Chełm" przy dużym zaangażowaniu nauczycieli: mgr Adama Dyląga i Marka Worobija.
 

Data utworzenia: 16/03/2010 ¤ 21:22
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:47
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^