>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 1981 - 1990
1981
- powstanie drużyny harcerskiej;
- zajęcie przez młodzież II miejsca w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy z zakresu Obrony Cywilnej oraz I miejsca w eliminacjach III stopnia Teleturnieju Marynistycznego "Polska leży nad Bałtykiem”.

1982
- zorganizowanie przez młodzież szkolną pod kierunkiem prof. Jana Mazurkiewicza Izby Harcerskiej;
- luty: zwycięstwo mgr Jana Dąbskiego w Plebiscycie na najlepszego Nauczyciela i Mistrza;
- wrzesień: utworzenie Technikum dla Pracujących na podbudowie ZSZ o specjalności: maszyny i urządzenia budowlane.

1983
- powołanie na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły mgr Ryszarda Dukały.

1984    - zmarł mgr inż. Adam Dyląg, zasłużony nauczyciel przedmiotów zawodowych.

1985    - dekoracja sztandaru szkoły złotą odznaką "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych";
- zastępcą dyrektora szkoły zostaje mgr Czesława Dworucha;
- czerwiec: obchody 25-lecia szkoły Cementowni "Chełm";
- wrzesień: powołanie na stanowisko dyrektora szkoły mgr inż. Janusza Skibińskiego;
- 10 listopada: udział uczniów w Młodzieżowym Forum Wyborczym oraz konkursie "Parlamentaryzm Polski Ludowej", opiekun Elżbieta Iwaniec.

1986
- luty - marzec: udział drużyny szkolnej w składzie: Krystyna Walczuk, Marek Kiczyński, Grzegorz Budynkiewicz  jako reprezentacji województwa chełmskiego w II Zimowych Igrzyskach ZSMP w Szklarskiej Porębie - zajęcie 14 miejsca; 9 miejsce w biegu na 5 km wywalczył uczeń Marek Kiczyński.
- maj: udział młodzieży w XXIII Okręgowej Spartakiadzie Budowlanych Szkół Przyzakładowych; zakwalifikowanie się ucznia Marka Pacana do finału centralnego biegu na 1500 m, zajęcie III miejsca.
- grudzień: udział uczniów w pracach Miejskiej Rady Młodzieży Szkolnej.

1987- III Zimowe Igrzyska Sportowe ZSMP w Szczyrku (uczeń Marek Kiczyński zajął 8 miejsce w biegu na 5 km, uczeń Zbigniew Groszek - 21 miejsce w saneczkarstwie, mgr Jan Dąbski - 22 miejsce w biegu na 10 km);
- 1 września: rozpoczyna działalność powołane Decyzją nr 6 Wojewody Chełmskiego z dnia 25 lutego 1987 - 5 - letnie Technikum Elektryczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności elektroenergetyka;
- 16 - 18 września: udział uczniów naszej szkoły w XII Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkolnej.

1988 - 9 - 12 czerwca: Zajęcie przez młodzież 8 miejsca w VII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Sportów Obronnych ZSMP w Grudziądzu.

1989
- 26 czerwca: uchwała Rady Pedagogicznej o zawieszeniu (wstrzymaniu) używania przez Zespół Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm" imienia Bolesława Bieruta;
- 1 września: rozpoczyna działalność 5 - letnie Technikum Mechaniczne na podbudowie szkoły podstawowej o specjalności: maszyny i urządzenia budowlane.

1990
- 31 sierpnia: podporządkowanie pracowników administracji szkoły zatrudnionych dotychczas przez Kombinat Cementowy "Chełm" dyrektorowi szkoły;
- 1 września: zmiana nazwy: Wydzielony Hotel dla Pracowników Młodocianych Kombinatu Cementowego "Chełm" na Internat Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm";
- 13 października: młodzieżowa sesja przyrodnicza "W obronie przyrody i w imieniu Ziemi " zorganizowana przez Szkolne Koło LOP z okazji Chełmskich Dni Obrony Przyrody.
 

Data utworzenia: 16/03/2010 ¤ 21:39
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:48
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Poezja Wisławy Szymborskiej 2012

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^