>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 1991 - 2000
1991- maj: sesja popularno - naukowa "Konstytucja 3 Maja" zorganizowana przez młodzież naszej szkoły dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
- 28 maja: konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, wygrał dotychczasowy dyrektor mgr inż. Janusz Skibiński;
- 1 grudnia: przekazanie przez Cementownię "Chełm" budynku szkoły i jej majątku Kuratorium Oświaty w Chełmie.

1992
- zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie;
- udział młodzieży po raz pierwszy w Olimpiadzie Historycznej i zakwalifikowanie się ucznia Jana Grzesiuka do eliminacji rejonowych, opiekun Elżbieta Iwaniec-Cieślik;
- udział absolwenta szkoły Jana Mazurka w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Letnim Biathlonie;
- maj: uruchomienie radiowęzła szkolnego;
- czerwiec: powstanie szkolnego kabaretu "Bzik" (w składzie: Magdalena Piasek, Daniel Remiszewski, Michał Koza, Jan Grzesiuk, Paweł Nowicki) prowadzonego przez mgr Ewę Gągałę.
 
1993
- styczeń: zatwierdzenie przez Radę Pedagogiczną Statutu Szkoły;
- zakwalifikowanie się uczniów do rejonowego etapu Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym: szkoła zawodowa - Marek Lichotop, Tomasz Mazurek, Grzegorz Kozioł, Waldemar Wawrzyniak, Paweł Szychulec, Zbigniew Woźniak; technika - Jacek Topolski, Andrzej Pryszcz, Adam Roman, Robert Madejski, Paweł Kowalski, Tomasz Stankiewicz. W Olimpiadzie Historycznej do etapu rejonowego w Lublinie zakwalifikowali się: Adam Roman i Robert Madejski. Młodzież przygotowała mgr Elżbieta Iwaniec – Cieślik;
- 1 września: kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Leszek Wanarski. Funkcję tę pełnił do 21 XII 1998 roku.

1994
- zajęcie VIII miejsca przez ucznia Marcina Królikowskiego w "Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Województwa Chełmskiego" organizowanego przez redakcję "Dziennika Lubelskiego";
- uzyskanie II miejsca przez Szkolny Zespół Muzyczny "Dudum" w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Turystycznej;
- zmarł Krzysztof Zbiciak, wieloletni, zasłużony kierownik warsztatów szkolnych;
- kwiecień: IV Wojewódzki Przegląd Piosenki Turystycznej – wyróżnienie dla ucznia Pawła Nowickiego;
- czerwiec: zajęcie I miejsca na Centralnych Zawodach Strzeleckich "O Srebrne Muszkiety", uczniów naszej szkoły trenował mgr Jan Dąbski;
- objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez mgr Ewę Gągałę w związku z oddelegowaniem mgr inż. Janusza Skibińskiego na stanowisko Kuratora Oświaty.
- wrzesień: konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, w wyniku którego dyrektorem szkoły zostaje mgr Ewa Gągała;
- 22 grudnia: powołanie mgr Ryszarda Dukały na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił do 31 VIII 2005.

1995
- styczeń: zajęcie II miejsca w Turnieju Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w eliminacjach wojewódzkich w Lublinie przez ucznia Artura Gabrylewicza;
- marzec: przygotowanie przez naszą szkołę regionalnych uroczystości z okazji 50 rocznicy powstania LOK i uhonorowanie za wieloletnią pracę mgr Jana Dąbskiego Honorową Odznaką 50-lecia LOK;
- zmarła Jadwiga Koseska, wieloletnia pracownica obsługi szkoły;
- akcja charytatywna "Nie Jesteś Sam", zorganizowana przez mgr Mirosławę Dromlewską i Samorząd Uczniowski na rzecz ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 w Chełmie, dotkniętego chorobą nowotworową kości;
- kwiecień: wykupienie przez Kuratorium Oświaty budynku internatu będącego własnością Cementowni "Chełm";
- 1 września: stanowisko kierownika internatu obejmuje Halina Okoń;- listopad: wznowienie akcji "Nie Jesteś Sam", zbiórka pieniędzy na zakup endoprotezy dla Magdy Winiarek;
- zajęcie I miejsca w VI Biegu Niepodległości przez ucznia Wiesława Michalczuka.
- 15 grudnia: obchody jubileuszu 35-lecia Zespołu Szkól Zawodowych w Chełmie;
- wydanie jednodniówki "Zapisane w pamięci i w sercu".

1996
- przystąpienie szkoły do Turnieju Wiedzy o Wynalazczości, opiekunem uczniów był mgr inż. Grzegorz Kostrubiec;
- luty: otwarcie odzyskanego i wyremontowanego budynku Internatu (50 miejsc);
- 1 września: stanowisko kierownika internatu obejmuje Mirosław Wosk.
- wrzesień - październik: przeniesienie części warsztatów szkolnych do firmy "Remur" (dział obróbki plastycznej i obróbki skrawaniem);
- listopad: powołanie mgr inż. Lecha Strawy na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił do 31 VIII 1998 roku;
- grudzień: I edycja „Konkursu Jednego Wiersza”  I miejsce zajął Paweł Nowicki, II miejsce – Magda Czuluk i Leszek Markuszewski, III miejsce - Wojciech Świstowski, IV miejsce – Grzegorz Bednarski. Przygotowano i wydano tomik wierszy uczniów, którzy wzięli udział w programie telewizji lokalnej „Kalejdoskop kulturalny”.

1997
- luty: zwiększenie liczby miejsc w internacie (do 65 miejsc) i utworzenie dwóch grup wychowawczych;
- wrzesień: wprowadzenie nowych kierunków kształcenia Technikum Elektrycznego o specjalności elektroenergetyka na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Mechanicznego o specjalności budowa maszyn na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz klasy ślusarz - mechanik w Zasadniczej Szkole Zawodowej;
-kierownikiem internatu zostaje Halina Okoń. Funkcję tę pełni do grudnia 2001 roku;
- wrzesień - październik: przeniesienie kolejnych działów warsztatów szkolnych do firmy "Remur";
- powstanie projektu budynku produkcyjno - warsztatowego oraz laboratoriów zawodowych z lokalizacją w obrębie kompleksu szkolnego przy ul. Jagiellońskiej;
- otrzymanie od Rady Rodziców środków na pierwszy etap budowy budynków warsztatowych.

1998
- kwiecień: spotkanie mieszkańców internatu z poetą - regionalistą Krzysztofem Kołtunem;
- wrzesień: Powołanie mgr inż. Barbary Pietrzak na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tę pełniła do 31 VIII 2006 roku;
- wprowadzenie nowych kierunków kształcenia szerokoprofilowego: Technikum Elektronicznego, Technikum Elektrycznego oraz klas monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter konstrukcji stalowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
- 20 listopada: uroczyste nadanie szkole imienia ks. Stanisława Staszica.Uroczystego Poświęcenia Sztandaru i Wbicia Honorowego Gwoździa dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Doktor Mieczysław Cisło. Autorzy Sztandaru:Projekt: Pan Konstanty Pożogo,Haft: Pracownia Hafciarska Pani Kazimiery Wolińskiej w Lublinie, Drzewce Sztandaru: Pan Andrzej Jasiński, Odlew Orła i Okucia do Drzewca oraz wykonanie Honorowej Plakiety: Pan Witold Długosz - Zakład Brązowniczy w Lublinie,Pamiątkowe Gwoździe do Sztandaru wykonał: Pan Henryk Tywoniuk–grawer. Rodzice Chrzestni Sztandaru: Henryka Gilewicz, Wanda Lachowska, Tadeusz Skibiński, Janina Biegalska.
Pierwszy Poczet Sztandarowy Uczniów: Lucjan Dyczko - stypendysta Premiera RP, Mariusz Oziemczuk- Mistrz Europy w Biathlonie Letnim - Łotwa 1998, Sławomir Wdowiak – wielokrotny utytułowany reprezentant szkoły w Biathlonie Letnim.
Sztandar ufundowany przez Rodziców uczniów ZSZ Nr 5 przekazany został przez Pana Tadeusza Skibińskiego Kuratorowi Oświaty w Chełmie Panu Arkadiuszowi Kwiecińskiemu, następnie Pani Dyrektor Ewie Gągale, która przekazała Go uczniom Pocztu Sztandarowego;
- odsłonięcie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Patrona oraz hasłem: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”;
- wmurowanie aktu erekcyjnego Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie i rozpoczęcie budowy obiektów produkcyjno - warsztatowych;
- wydanie księgi pamiątkowej „Ksiądz Stanisław Staszic Patron Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie" autorstwa Konstantego Prożogo, zespół redakcyjny: Ewa Gągała, Karol Bednaruk, Zbigniew W. Okoń.
Słowa Hymnu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica napisał Zbigniew W. Okoń, muzykę skomponowała Magda Kasz- Rychwalska;
- urządzenie Izby Patrona Szkoły – praca dyplomowa uczniów Michała Biegalskiego i Jacka Kaniowskiego obejmująca wykonanie sali i gabloty na Sztandar. Materiały do urządzenia Izby zebrali nauczyciele: Katarzyna Karamać, Ewa Jakubowicz, Jan Dąbski, Maria Olucha;
- scenariusz uroczystości przygotował Zbigniew W. Okoń;
- ukazuje się tomik poezji „Szalone kojarzenie nocą" autorstwa uczniów Leszka Markuszewskiego i Emiliana Tamasa (członków Kola Przyjaciół Poezji).

1999
- 1 luty: kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Grzegorz Trześniak;
- wrzesień: eksperyment MEN i MON - powstanie pierwszej klasy wojskowej, której wychowawcą został mgr Jan Dąbski.
Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Morskich w Darłowie;
- dalsze  poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły, powstanie klasy szerokoprofilowego Technikum Mechanicznego na podbudowie szkoły podstawowej, utworzenie klasopracowni geograficznej;
- listopad: obchody Dnia Patrona Szkoły ks. Stanisława Staszica;
- wydanie drugiego numeru jednodniówki "Zapisane w pamięci i w sercu po raz wtóry";
- grudzień: opracowanie projektu międzynarodowego programu wymiany Socrates Lingua C promującego naukę języka obcego.

2000
- luty: opracowanie Biznesplanu Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie.
Opracowanie i wydanie: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie, redaktor naczelny: Ewa Gągała, skład redakcji: Baluk Włodzimierz, Dudek-Janiszewska Anna, Dukała Ryszard, Dziewulski Andrzej (ZST), Jakubowicz Ewa, Kostrubiec Grzegorz, Kowalczyk Grażyna (ZSS), Lipska Elżbieta, Ludwików Wiesław, Łuć Józef (ZSM), Mikulska Janina, Milaszkiewicz Ewa, Pietrzak Barbara, Prożogo Marzena, Rejent Krzysztof, Rodewald Dariusz (ZST), Skibiński Janusz, Strawa Lech (Delegatura KO), Wojciechowski Tomasz (Telektrim S.A.), Woźniak Krzysztof (SP 7);
- 13 kwietnia: uczniowie Agnieszka Lewczuk, Rafał Sochaczewski i Grzegorz Iwaniec zajmują 1 miejsce w XX Okręgowym Turnieju Wiedzy o Wynalazczości. Opiekunami uczniów były: Elżbieta Lipska i Marzena Prożogo;
- 2 - 3 maja: w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Wynalazczości w Warce drużyna zdobyła prawo wstępu na wyższe uczelnie;
- maj: udział młodzieży w programie TVP 1 "Rower Błażeja";
- lipiec: nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Morskich w Darłowie;
- sierpień: organizacja nowej pracowni komputerowej;
- 1 września: powołanie Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie (uchwała Nr XXI/300/2000 Rady Miejskiej w Chełmie z dnia 23.08.2000 roku);
- wrzesień: Mirosław Szajner i Radosław Woliński zostają stypendystami Prezesa Rady Ministrów;
- opracowanie projektów „Sposoby wytwarzania energii elektrycznej z uwzględnieniem wpływu na środowisko" oraz „Gospodarka miasta i jej europejskie powiązania" w ramach programu Socrates Comenius;
- 12 - 15 września: wizyta delegacji Zespołu Szkół Morskich w Darłowie, podpisanie porozumienia w sprawie współpracy i organizacji wyjazdów młodzieży;
- 12 - 15 października: udział w Konferencji kontaktowej w Weilburgu (Niemcy). Włączenie naszej szkoły do programu międzynarodowego oraz pozyskanie partnerów do współpracy (Niemcy, Szkocja, Włochy, Finlandia i Hiszpania).
Prezentacja projektu Socrates Comenius dotyczącego Zespołu Szkól Zawodowych nr 5 w Chełmie;
- przygotowanie i wykonanie przez powołany zespól folderu i prezentacji multimedialnych o naszej szkole. Projekt folderu: Ewa Gągała, Edyta Kautsch, Marzena Prożogo, Mariusz Półtorak, Krzysztof Rejent, Jacek Siry.Teksty: Ewa Gągała, Edyta Kautsch, Władysława Khoinski, Alina Ciszak, Agnieszka Gajewska. Zdjęcia: Karol Dromlewski;
- wizyta w Darłowie delegacji miejskich oraz dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły;
- udział delegacji szkoły w I Ogólnopolskiej Konferencji Klas Wojskowych w Chojnicach;
- październik: udział młodzieży w akcji: „Sadzenie dwóch tysięcy sztuk drzew w mieście Chełmie w 2000 roku”.
Udział wychowanków internatu w spotkaniu z Markiem Kotańskim;
- listopad: zakwalifikowanie szkoły do programu edukacyjnego „Sokrates” dzięki pracy nauczycieli Anny Dudek Janiszewskiej, Elżbiety Lipskiej i Krzysztofa Rejenta;
- kolejne poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły o Technikum Elektroniczne o profilu przysposobienie obronne (eksperyment MEN i MON) oraz Technikum Mechaniczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, utworzenie klasopracowni chemii i ochrony środowiska;
- 17- 19 listopada: uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia szkoły i I Zjazd Absolwentów;
- wydanie publikacji "Pamięć i serce”. Redaktor naczelny: Zbigniew W. Okoń, z- ca redaktora naczelnego: Mirosława Dromlewska, zespół redakcyjny: Maria Betiuk, Ewa Gągała, Aneta Gierun, Halina Okoń.
                                                                                                                              - przygotowanie wystaw "Historia szkoły" i "Internat w obiektywie". Uroczysta akademia w sali ChDK, ślubowanie na Sztandar Szkoły i pasowanie na elewów; - odsłonięcie tablicy pamiątkowej zaprojektowanej i wykonanej przez artystę rzeźbiarza Pana Jerzego Kierskiego;  - Bal Absolwentów.  - październik-listopad: podłączenie instalacji gazowej do budynków internatu; - złożenie aplikacji projektu pt. "Europejskie regiony - porównanie struktur kulturowych i ekologicznych" do biura Agencji Narodowej w ramach programu Socrates Comenius.
 

Data utworzenia: 16/03/2010 ¤ 21:40
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:48
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Dzień Edukacji Narodowej

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^