>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 2001 - 2007
2001
- 27 luty: drużyna w składzie: Paweł Hałas, Piotr Guz i Artur Woś zajmuje V miejsce na eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego;
- kwiecień: przekazanie do bibliotek chełmskich i lubelskich szkolnych wydawnictw: "Zapisane w pamięci i w sercu", "Pamięć i serce" oraz gazetek "Sekta";
- 22 kwietnia: uczniowie: Grzegorz Gajewski, Łukasz Bąk i Marcin Malec zajmują IV miejsce w eliminacjach okręgowych Turnieju Wiedzy o Wynalazczości;
- 1 maja: podpisanie umowy z Wyższą Szkołą Morska w Szczecinie o połączeniu egzaminu dojrzałości z egzaminem wstępnym na uczelnię;
- 17 maja: uczniowie uczestniczą w zorganizowanej przez zarząd PCK kweście „Pomagajmy potrzebującym - bądź z nami".
- maj - czerwiec: organizacja wystawy "Ludzie, wzruszenia, lata.... " w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie;
- czerwiec: wyróżnienie w Konkursie Młodych Mistrzów Techniki (etap okręgowy) za pracę dyplomową "Elektroniczny system przywoływania" otrzymali: Daniel Olczyk, Jarosław Grela, Zbigniew Król;
- sierpień: I Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy Klas Wojskowych. Klasa z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie zostaje najlepszą klasą wojskową;
- 1 września: powołanie mgr inż. Dariusza Rodewalda na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił do 31 VIII 2002 roku;
- wprowadzenie w dwóch klasach trzecich Technikum Elektronicznego innowacji pedagogicznej – informatycznej;
- w szkole powstaje Klub Europejski;
- 5 - 7 października: I Sympozjum Klas Wojskowych zorganizowane w naszej szkole;
- październik - listopad: przeniesienie warsztatów szkolnych do nowego obiektu przy ul. Jagiellońskiej;
- 6 listopada: obchody Dnia Patrona połączone z konkursem wiedzy o ks. Stanisławie Staszicu;
- 6 grudnia: przekazanie darów zebranych w szkole przez Samorząd Uczniowski dzieciom z Pogotowia Opiekuńczego w Chełmie. Akcję połączono z "Mikołajkami".

2002
- styczeń: kierownikiem internatu zostaje Małgorzata Winkiewicz;
- uczniowie Adam Forysiuk i Adrian Łomański reprezentują naszą szkolę w rejonowej Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej;
- 22 stycznia: w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji SODN odbywa się blok zajęć: „Europejski wymiar kształcenia w szkole zawodowej" przygotowany przez dyrekcję i nauczycieli naszej szkoły; - 27 stycznia - 2 lutego: w Internacie naszej szkoły odbywa się zimowisko szkoleniowo - wypoczynkowe klasy wojskowej; - luty: działalność rozpoczyna szkolna sekcja biegów i marszy na orientację;  - 16 marca: uczniowie Kamil Guz i Mirosław Szajner zajmują III i VI miejsce w otwartych Wojewódzkich Mistrzostwach Wiedzy Informatycznej LOK; - marzec: Multimedialna promocja szkoły w gimnazjach w ramach promocji szkoły; - 25 marca: odbywa się "Konkurs Biblijny"; - 19 kwietnia: po raz pierwszy odbywają się Dni Otwarte Szkoły; - 27 kwietnia: udział szkoły w I Forum Edukacyjnym; - 3 maja: Poczet Sztandarowy Szkoły uczestniczy w centralnych obchodach rocznicowych przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie; - 19 - 31 maja: wizyta robocza delegacji uczniów i nauczycieli u partnera włoskiego i niemieckiego w ramach programu Socrates;- zespół nauczycieli: Lech Strawa, Krzysztof Woźniak, Krzysztof Rejent, Edyta Kautsch opracowują dokumentację dotyczącą organizacyjnych i merytorycznych przedsięwzięć dotyczących rozwoju edukacji informatycznej w ZSZ nr 5 w ramach projektu "Pracownia komputerowa w każdej szkole". Pozyskanie kolejnych 20 komputerów;
- czerwiec: zostaje podpisana umowa miedzy Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie w sprawie utworzenia klas ze szkoleniem proobronnym.
- 5 czerwca: uczeń Radosław Woliński decyzją Rady Pedagogicznej otrzymuje plakietę "Wybitny absolwent ZSZ nr 5 im. ks. Stanisława Staszica";
- 9 - 22 czerwca: II Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy dla klas profilowanych wojskowo w Garczynie koło Kościerzyny.
- Klasa reprezentująca naszą szkołę po raz drugi otrzymuje tytuł najlepszej klasy wojskowej;
- 17 czerwca: wizyta oraz spotkanie z młodzieżą wicepremiera - ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Krzysztofa Janika;
- 25 - 26 czerwca: odbywają się egzaminy sprawnościowe oraz testy psychologiczne dla kandydatów do klas wojskowych;
- 20 czerwca - 15 września: organizacja wystawy zdjęć w Bibliotece Publicznej zatytułowana "Z Socratesem po Europie" prezentująca wyjazd delegacji nauczycieli i uczniów do Włoch i Niemiec;
- 29 sierpnia: Pani Marzena Prożogo zostaje wicedyrektorem szkoły. Funkcję tę pełni do 31 VIII 2003 roku;
- 1 września: Mirosław Sząjner po raz drugi zostaje stypendystą Prezesa Rady Ministrów;
- wprowadzenie kolejnych klas, w których realizowany jest program innowacyjny: Elektronicznego Liceum Profilowanego ze szkoleniem proobronnym (w porozumieniu z NOSG) oraz Technikum Elektronicznego ze szkoleniem prowojskowym (w porozumieniu z JW. 4819);
- przystosowanie pomieszczeń i wykonanie remontu instalacji elektrycznej przez nauczycieli szkoły na potrzeby pracowni informatycznej, do której sprzęt został uzyskany w ramach projektu "Pracownia internetowa w każdej szkole";
- Dyrekcja wraz z grupą uczniów uczestniczy w Lublinie w obchodach święta III Brygady Zmechanizowanej;
- wrzesień - listopad: adaptacja pomieszczeń w budynku internatu na potrzeby pracowni elektronicznej;
- październik: udział uczniów w projekcie Chełmskiej Biblioteki Publicznej "Mała szkoła bankowości'';
- 15 listopada: organizacja pokazu firmy Intel w ramach projektu Prezydenta RP "Internet w szkołach";
- 18 listopada: finał konkursu wiedzy o Patronie Szkoły;
- 6 - 8 grudnia: odbywa się w szkole II Sympozjum Klas Wojskowych, podczas którego opracowane zostają standardy wymagań dla uczniów kończących szkolenie wojskowe.

2003
- 2 stycznia: przejście na emeryturę długoletniej kierowniczki internatu Pani Haliny Okoń, nowym kierownikiem internatu zostaje Pani Małgorzata Winkiewicz;
- 18 stycznia: uczniowie: Adam Forysiuk i Tomasz Brzyszko reprezentują szkolę w okręgowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej;
- 26 stycznia - 3 lutego: na terenie Jednostki Wojskowej odbywa się Zimowisko Szkoleniowo - Wypoczynkowe dla klas wojskowych i proobronnych. W zimowisku uczestniczy trzecia klas wojskowa z Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni;
- 28 lutego: uczeń Krzysztof Majewski zostaje laureatem etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Elektronicznej i Elektrycznej "Euro-Elektra" i zostaje zakwalifikowany jako jedyny z województwa lubelskiego do etapu centralnego;
- 4 kwietnia: po raz drugi odbywają się Dni Otwarte Szkoły;
- 5 kwietnia: uczniowie Łukasz Maliszewski i Grzegorz Margola zajmują VII i XIV miejsce w finale Konkursu Wiedzy Społeczno - Ekonomicznej „Transformacja społeczno - gospodarcza w państwach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście integracji europejskiej" zorganizowanym przez Wyższą  Szkołe Zarządzania  i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie;
- 8 kwietnia: w szkole odbywa się prareferendum poświęcone przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej;
- 24 kwietnia: odbywa się finał I Edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Chełmie "Chełmski Omnibus";
- maj: Dyrekcja wraz z uczniami uczestniczy w obchodach święta Straży Granicznej. Decyzją Rady Pedagogicznej komendantowi NOSG ppłk. Markowi Dominiakowi zostaje wręczona honorowa plakieta Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie z podobizną Patrona Szkoły;
- 9 maja: praca dyplomowa Mirosława Szajnera pt. "Mikroprocesorowy sterownik zegara szkolnego" otrzymuje I miejsce i zostaje zakwalifikowana do finału centralnego Turnieju Młodych Mistrzów Techniki;
- 30 maja: Reprezentacja szkoły uczestniczy w „Europikniku" organizowanym przez Urząd Miasta Chełma;
- czerwiec: decyzją Rady Pedagogicznej Mirosław Szajner otrzymuje honorową plakietę „Wybitny absolwent ZSZ nr 5 im ks. Stanisława Staszica;
- 12 czerwca: Pani Dyrektor wraz z grupą uczniów w trakcie uroczystego rozstrzygnięcia konkursu firmy Intel „Internet w szkołach” odbywającego się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbiera nagrodę za zajęcie II miejsca (7 zestawów komputerowych wraz z monitorami LCD i drukarką);
- 22 czerwca - 4 lipca: w Garczynie odbywa się kolejny Obóz Szkoleniowo - Wypoczynkowy dla klas profilowanych wojskowo;
- 23 - 24 czerwca: egzaminy sprawnościowe i psychologiczne dla kandydatów do klas proobronnych;
- 24 czerwca: uczniowie Łukasz Obydź, Kamil Lackowski i Michał Czerniej otrzymują wyróżnienie w kategorii dziennikarskiej za prezentację multimedialną „Włoskie ślady w Chełmie" w konkursie „Odczytywanie Europy - europejskie dziedzictwo kulturowe małych ojczyzn" zorganizowanym przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie;
- lipiec: udział grupy uczniów w zajęciach "Wakacje z ekonomią" zrealizowanych przez Chełmską Bibliotekę Publiczną przy współpracy ze Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Chełmie, opiekun Ewa Milaszkiewicz;
- 27 lipca: zmarł Adolf Popielnicki - dyrektor szkoły w latach 1980 – 1985;
- sierpień - wrzesień: przejęcie wyposażenia z likwidowanych warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Mechanicznych;
- wrzesień: klasy o profilu wojskowym i proobronnym uczestniczą w biwakach szkoleniowych w Puszczy koło Żmudzi;
- Przemysław Kwiatkowski zostaje stypendystą Prezesa Rady Ministrów;
- podczas pielgrzymki maturzystów dokonano zawierzenia szkoły opiece Matki Boskiej w związku z V rocznicą nadania szkole imienia księdza Stanisława Staszica;
- 1 września: utworzone zostają dwie kolejne klasy Elektronicznego Liceum Profilowanego, w których realizowana jest innowacja pedagogiczna - szkolenie proobronne;
- październik: uczniowie przyznają tytuł „Honorowego Superbelfra" pani dyrektor Ewie Gągale, a zaszczytny tytuł „Superbelfra" panu Janowi Dąbskiemu;
- odbywa się literacki konkurs "Patron w oczach uczniów";
- w Lublinie odbywa się II etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Euro-Elektra, w którym uczestniczyła grupa uczniów: Bąkiewicz Sebastian, Bentkowski Sławomir, Mazur Dawid, Kryszczuk Przemysław, Margola Grzegorz, Kwiatkowski Przemysław, Zwierzyński Marek;
- 14 października: Pan Jan Dąbski zostaje wyróżniony za efektywną i długoletnią pracę Nagrodą Ministra Edukacji;
- listopad: finał konkursu: Stanisław Staszic Patron Szkoły;
- obchody V Rocznicy nadania imienia szkole oraz Dzień Patrona, ślubowanie i pasowanie uczniów klas wojskowych i proobronnych;
- grupa uczniów: Przemysław Kwiatkowski, Maria Wróbel, Łukasz Sobczuk uczestniczy w wojewódzkim etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej;
- odbywa się "Konkurs Biblijny".

2004
- 18 marca: grupa 27 uczniów uczestniczy w międzynarodowym konkursie matematycznym "Kangur";
- 21 marca: grupa uczniów bierze udział w turnieju szachowym o puchar prezesa TKKF;
- kwiecień: odbywa się II edycja szkolnego konkursu „Chełmski Omnibus";
- odbywa się uroczystość upamiętniająca zbrodnię katyńską połączona ze spotkaniem z siostrą zamordowanego w Katyniu oficera polskiego Panią Stefanią Gońską;
- czerwiec: odbywa się Turniej Młodych Mistrzów Techniki - Uczniowie: Jarosław  Chybel, Adam Kulawiak i Adam Forysiuk pod opieką Tomasza Okonia wykonali pracę dyplomową, za którą otrzymali wyróżnienie na etapie okręgowym;
- zespół uczniów w składzie: Monika Hołub i Paweł Kogutiuk zajęli II miejsce w I powiatowym konkursie o Tadeuszu Kościuszce w Dubience; w tym samym konkursie II miejsce indywidualnie zajęła  Monika Hołub;
- 3 - 4 czerwca: grupa uczniów Technikum Elektronicznego: Przemysław Kwiatkowski, Mateusz Łukomski, Adam Lewczyk uczestniczy w finale centralnym XXIV Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości;
- 4 czerwca: uczniowie: Monika Hołub, Maria Wróbel, Marek Zwierzyński, Marcin Zając, Tadeusz Mycan, Przemysław Jankowski za udział w międzyszkolnym konkursie o gen. Zygmuncie Bohusz - Szyszce otrzymali nagrody i wyróżnienia;
- 6 czerwca: odbywa się druga edycja szkolnego konkursu wiedzy o historii Chełma „Chełmski Omnibus";
- październik: wydanie tomiku poetyckiego ucznia Pawła Barygi i zbiorowego tomiku wierszy uczniów z lat 1993-2004;
- odbywa się szkolny konkurs wiedzy o kulturze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii;
- 10 października: odbywa się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Technicznej; do etapu wojewódzkiego odbywającego się 21 stycznia zakwalifikowała się grupa uczniów z naszej szkoły: Maria Wróbel, Przemysław Kwiatkowski, Paweł Kniaziuk;
- 14 października: uhonorowanie Pana mgr Jana Dąbskiego odznaczeniem Złoty Krzyż Zasługi, a Pana mgr inż. Wiesława Ludwikowa Brązowym Krzyżem Zasługi;
- mgr inż. Elżbieta Lipska otrzymuje nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, uhonorowanie nagrodą Kuratora Lubelskiego: Pani mgr Teresy Maryjańskiej, Pana mgr Krzysztofa Woźniaka, Pana mgr Ryszarda Dukały;
- 28 października: odbywa się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euro-Elektra". Do drugiego etapu zakwalifikowało się sześciu uczniów: Rafał Czyżewski, Daniel Popek, Przemysław Kwiatkowski, Maria Wróbel, Paweł Kniaziuk, Marek Zwierzyński;
- 3 listopada: uczennica Monika Hołub zajmuje III miejsce w I powiatowym konkursie historycznym na temat 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej;
- 26 listopada: odbywa się konkurs matematyczny „Matematyka Plus”;
- 7 grudnia: odbywa się powiatowa sesja literacka „Witold Gombrowicz - prozaik, dramaturg, eseista” przygotowana przez Klub Przyjaciół Biblioteki oraz Koło Miłośników Wiersza pod kierunkiem Mirosławy Dromlewskiej;
- 17 grudnia: obchody Dnia Patrona, Konkurs Wiedzy o Patronie - laureatem została Natalia Czerwińska.

2005 - 14 lutego: akcja charytatywna Dar Serca na rzecz chorego kolegi Arka Bednarczuka;
- 28 lutego: odbywa się sesja szkolna „XXI wiek wiekiem kłamstwa?” – sesję przygotowały: Małgorzata Kołodziejczyk, Mirosława Dromlewska, Edyta Kautsch, Beata Jakubowska - Lipczak;
- odbywa się spotkanie młodzieży z psychologiem Anną Grzesiuk „ Manipulacja – sposoby”;
- 4 kwietnia: apel poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II. Montaż słowno - muzyczny dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła” przygotowały: Genowefa Palec, Marta Wróblewska, Małgorzata Kołodziejczyk;
- odbywa się Polsko-Ukraiński konkurs fizyczny „Lwiątko”;
- 8 kwietnia: w szkole odbywają się XXV eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości; drużyna w składzie: Krystian Panasiewicz, Przemysław Kwiatkowski, Mateusz Łukomski zajmuje IV miejsce;
-14 kwietnia: Dzień Otwarty Szkoły, w ramach którego odbywa się dzień kultury niemieckiej przygotowany przez: Agnieszkę Nowacką, Agnieszkę Grzegorczyk, Magdalenę Nadolską;
- 23 kwietnia - 1 maja: grupa pięciu uczniów i czterech nauczycieli odbyła  partnerską wizytę do Gardanne we Francji w ramach projektu Sokrates Comenius;
- 31 maja - 3 czerwca: wizyta grupy czterdziestu pięciu uczniów i nauczycieli z Salzwedel, Bensheim i Gardanne. W programie pobytu znalazły się m.in. wizyta u Prezydenta Miasta oraz wycieczka do Zamościa, Lublina, Kazimierza Dolnego, Włodawy;
- 8 czerwca: podsumowanie konkursów młodzieżowych i wynalazczych oraz konkursu "Chełmski wynalazek roku". Uczeń Łukasz Sobczuk otrzymał nagrodę za pracę dyplomową, która zajęła I miejsce w finałach okręgowych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki;
- uhonorowanie pani mgr inż. Elżbiety Lipskiej Brązowym krzyżem zasługi, wyróżnienie zgłoszone przez Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji;
- 31 lipca: podsumowanie projektu Sokrates Comenius pt. „Struktura zawodów w regionach europejskich - porównanie, analiza, wnioski” realizowanego od 1 VIII 2004 do 31 VII 2005. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Elżbieta Lipska;
- 1 września: powołanie mgr Ewy Koziej na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły. Funkcję tę pełniła do 31.VIII. 2006 roku;
- 23 września: stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostają uczniowie: Agnieszka Grochowalska i Krystian Panasiewicz;
- październik: uhonorowanie Pani mgr Mirosławy Dromlewskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi;
- 20 grudnia: obchody Jubileuszu 45- lecia Szkoły. Inauguracja Centrum Kształcenia Praktycznego, honorowy patronat objął Prezydent Miasta Chełm Krzysztof Grabczuk.

2006
- luty: obóz szkoleniowy klas proobronnych;- 22 - 30 kwietnia: wizyta uczniów i nauczycieli w partnerskiej szkole w niemieckim Bensheim;
- 8 czerwca: III spartakiada: Nauka, sport, zabawa pod parasolem prawa – IV miejsce w klasyfikacji generalnej, I  miejsce w turnieju piłki nożnej chłopców;
- 26 czerwca - 4 lipca:  obóz letni klas proobronnych – Włodawa;
- 1 września: powołanie mgr Marzeny Prożogo i mgr inż. Sławomira Szajnera na stanowiska zastępców dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnili do 31 VIII 2007;
- 10 października: Wybór Pani Agnieszki Baran na Rzecznika Praw Ucznia;
- 27 października: rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu „Europrodukt”. I miejsce – ZSZ Nr 5 za projekt „ Struktura zawodów europejskich – porównanie, analiza, wnioski.” Koordynatorem szkolnym tego przedsięwzięcia była Elżbieta Lipska, całość trzyletniego projektu wspierał Prezydent Miasta Chełm – Krzysztof Grabczuk;
- 28 listopada:  I powiatowy Konkurs Historyczny: „Życie i działalność społeczno - polityczna ks. Stanisława Staszica”. Patronat nad konkursem objął Urząd Miasta Chełm i Starostwo Powiatowe w Chełmie. I miejsce  w kategorii drużynowej – ZSZ Nr 5 w Chełmie,  w kategorii indywidualnej – II miejsce Angelika Zając;
- 29 listopada: Sesja pt. „ Stanisław Staszic – społecznik i patriota” zorganizowana przez Mirosławę Dromlewską, Zofię Liszun, Renatę Górkę, Barbarę Czyż i Katarzynę Śliwińską – Koguciuk dla uczniów Szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  województwa lubelskiego i podkarpackiego. Sesja odbyła się w Chełmskim Domu Kultury, honorowy patronat – Prezydent  Miasta Chełm oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie;
- 5 grudnia: Międzyszkolna Konferencja „Uzależnienia i zagrożenia dla systemu wartości” przygotowana przez nauczycieli: Małgorzatę Kołodziejczyk, Małgorzatę Ewę Kołodziejczyk, Katarzynę Śliwińską – Koguciuk, Elżbietę Samulak, Mariusza Półtoraka, Jacka Sirego;
- 20 grudnia: uroczystości nadania imienia majora Tadeusza Persza Placówce Straży Granicznej w Horodle. Naszą szkołę na uroczystościach reprezentowała klasa I L oraz przedstawiciele klas drugich z innowacją proobronną, Poczet Sztandarowy, Pani Dyrektor Ewa Gągała oraz nauczyciele Henryk Józiuk, Jan Dąbski, Marta Wróblewska.

2007
- 22 stycznia: Obchody Dnia Patrona Szkoły: msza święta, apel i ślubowanie uczniów klas pierwszych, wręczenie dyplomów i nagród książkowych laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Ks. Stanisławie Staszicu;
- 11 - 17 lutego: obóz klas proobronnych – Włodawa;
- 20 marca: warsztaty dziennikarskie pod hasłem „Reportaż jako gatunek publicystyczny” zorganizowane w WSZiA w Zamościu. Udział wzięli uczniowie Kinga Wierzchoś, Julita Nowak, Albert Popielnicki, Piotr Bujak, Piotr Jaroch, Sylwia Góra i Angelika Zając. Opiekunowie: Mirosława Dromlewska i Renata Górka;
- 26 kwietnia: montaż słowno - muzyczny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- 17 maja: Forum Kultury Szkolnej – scena tańca i piosenki zorganizowane przez MDK. Wyróżnienie w kategorii solistów otrzymała Katarzyna Pyś, którą do konkursu przygotowała Pani  Renata Górka;
- 1 czerwca: Dzień kultury niemieckiej. Uroczystość przygotowali uczniowie pod opieką pani Magdaleny Gilewicz i Pani Agnieszki Bryk;
- 24 czerwca - 1 lipca: obóz letni klas proobronnych w Ustrzykach Dolnych;
- 1 września: stanowiska wicedyrektorów szkoły objęły: Pani mgr Barbara Czyż, Pani mgr Dorota Lubaś - Bas;
- 17 września: obchody rocznicy 17 września – akademię przygotowała Pani Katarzyna Karamać;
- odsłonięcie Pomnika Sybiraków – naszą szkołę reprezentowali Dyrektor Szkoły Ewa Gągała i Jan Dąbski z uczniami klas proobronnych oraz wychowawcami;
- 16 października: VIII edycja konkursu Wiedzy o Patronie Ks. Stanisławie Staszicu dla uczniów klas pierwszych naszej szkoły;
- 29 listopada: II edycja konkursu powiatowego „ Życie i działalność społeczno - polityczna ks. Stanisława Staszica”. Konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Chełma i powiatu chełmskiego. W kategorii indywidualnej III miejsce zajęła Angelika Zając, w kategorii drużynowej – uczniowie naszej szkoły zajęli II miejsce;
- 30 listopada: coroczne obchody Dnia Patrona Szkoły. W programie uroczystości  miały miejsce: msza Św. oraz pasowanie uczniów klas drugich o profilu proobronnym na elewów, montaż słowno - muzyczny, ślubowanie klas pierwszych.

Data utworzenia: 16/03/2010 ¤ 21:41
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:48
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^