>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 2013 - 2014
Rok 2013

Styczeń:
• 11.01.2013 r. – drużyna chłopców zajęła V miejsce w powiatowej Licealiadzie w halowej piłce nożnej – opiekun Jacek Siry;
• 21.01. 2013 r. - udział grupy uczniów w szkolnym etapie XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – opiekun Katarzyna Śliwińska – Koguciuk;
• 25.01.2013 - reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w IX Noworocznym Turnieju Koszykówki chłopców o Puchar Dyrektora II LO w Chełmie – opiekun Mariusz Półtorak;

Marzec:
• 15.03.2013 r. - udział dwóch uczniów: Jakuba Domińczuka i Jarosława Tyczyńskiego w etapie wojewódzkim I edycji konkursu historycznego – „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” - opiekun Katarzyna Karamać;
• 08-13.03.2013 r. - reprezentacja chłopców zajęła III miejsce w powiatowych zawodach Licealiady w koszykówce – opiekun Mariusz Półtorak;

Kwiecień:
• kwiecień 2013 r. - prezentacja kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej szkoły podczas Dnia Otwartego dla uczniów gimnazjum;
• 24.04.2013 r. - zawody powiatowe Licealiady w sztafetach lekkoatletycznych; sztafety 4x100m chłopców i dziewcząt oraz sztafeta szwedzka 100x200x300x400m chłopców zajęły III miejsca i w klasyfikacji szkół reprezentacja ZSZ Nr 5 zajęła II miejsce zdobywając 36 pkt. W zawodach uczestniczyli: sztafety 4x100m - Paulina Rudzka, Angelika Gruszka, Katarzyna Szustakiewicz, Natalia Lewczuk, Piotr Malinowski, Bartłomiej Szaran, Jonatan Ruszczuk, Karol Szyszkowski; sztafeta szwedzka: Kamil Kubicki Kamil, Karol Zawrotniak, Damian Mirczuk, Dawid Struski – opiekunowie: Jacek Siry, Mariusz Półtorak;

Maj:
• 10.05.2013 r. - początek realizacji projektu w partnerstwie z Instytutem Edukacji i Nowych Technologii z Chełma pod hasłem: ,,Europejskie rynki pracy przed nami", projekt obejmował grupę 60 uczniów klas technikum i współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski z Lublina w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

Czerwiec:
• 02.06.2013 r. - XVIII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta Miasta Chełm: bieg 8 (1200m dz., 1996-97) - IV m. Joanna Rydz, V m. Karolina Pawluk, VI m. Ewelina Sobczuk, VII m. Klaudia Krawczuk; bieg 10 (1200m dz., 1994-95) - I m. Katarzyna Szustakiewicz, III m. Monika Bujalska, IV m. Natalia Marczuk, V m. Justyna Szumiło, VI m. Anna Wójtowicz, VII m. Adriana Jędra, VIII m. Justyna Korpul, IX m. Weronika Fituła, X m. Katarzyna Nowosad, XI m. Natalia Spodniewska; bieg 9 (2400m ch., 1994-95) - I m. Adrian Dudek, IV m. Mikołaj Gładysz, V m. Paweł Skrzypa, XI m. Grzegorz Wieczerza, XII m. Kamil Niemczuk, XIII m. Jacek Mazurek; klasyfikacja szkoły ponadgimnazjalne w kat. dziewcząt - I miejsce – ZSZ Nr 5, klasyfikacja szkoły ponadgimnazjalne w kat. chłopców - II miejsce - ZSZ Nr 5 - opiekunowie: Jacek Siry, Mariusz Półtorak, Małgorzata Balicka;

Wrzesień:
• 01.09.2013 r. – wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: technik mechanik lotniczy, technik górnictwa podziemnego;
• wrzesień 2013 r. - otrzymanie przez szkołę medalu za współpracę ze ŚZŻAK oddział Chełm i opiekę nad miejscami pamięci

Listopad:
• 12.11.2013 r. – udział uczniów klasy 4 M w wycieczce - lekcji przedmiotowej z historii na temat: „Chełm w czasie II wojny światowej” – organizator Katarzyna Karamać;

Grudzień:
• 03.12.2013 r. – udział grupy młodzieży w zajęciach profilaktycznych i spotkanie z więźniami w Zakładzie Karnym w Chełmie – opiekun Monika Gębicka;
• 13.12.2013 r. – udział uczennic: Adriany Jędry, Katarzyny Szustakiewicz i Weroniki Fituły w szkolnym etapie IV edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – opiekun Katarzyna Karamać;

Rok 2014

- kierownikiem internatu została Monika Gębicka;
- uczeń Sylwester Kulbaka został Stypendystą Prezesa Rady Ministrów;
- w ramach programu Wychowanie Komunikacyjne we współpracy z Komendą Miejską Policji w Chełmie powołano do życia Młodzieżową Służbę Ruchu Drogowego, której pierwszym zadaniem było wspieranie działań policji w ramach ogólnopolskiej akcji „Znicz”; 
- uczennice: Natalia Zań, Katarzyna Brzezina, Joanna Rydz, Adrianna Jędra, Angelika Lewandowska skupione w grupie wolontariatu przekazały upominki pacjentom oddziału dziecięcego w Chełmie – opiekunowie: Monika Gębicka, Malwina Habieda; 
- uczennica Weronika Fituła wzięła udział w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej zorganizowanym przez PWSZ w Chełmie – opiekun Katarzyna Karamać;
- uczniowie Paweł Giełażyn i Cezary Szychulec zajęli III miejsce drużynowo w Wojewódzkiej Licealiadzie w badmintonie w Zamościu – opiekun Sylwester Świś;
- udział drużyny uczniów w składzie: Weronika Fituła, Kamil Płachecki, Paulina Janiczuk w XXXIV Finale Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B Wynalazczość – opiekun Janusz Iwanicki;
- uczennica Katarzyna Szustakiewicz zajęła II miejsce w międzyinternackim konkursie poetyckim „W oczekiwaniu na wiosnę…” - opiekun Agata Włodarczyk;
- drużyna szkolnego internatu zajęła I miejsce w VII Wiosennych Zawodach Strzeleckich burs i internatów województwa lubelskiego – wsparcie merytoryczne Jan Dąbski;
- udział grupy młodzieży z klas 3 T i 2 S w XII Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej organizowanym przez IV LO – opiekun Marta Chrostek;
- drużyna uczniów w składzie: Dariusz Ryszkiewicz, Łukasz Sobolewski, Szymon Nowak, Jarosław Banachiewicz wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego – opiekun Mirosław Winnikajtis;
- uhonorowanie Mariusza Półtoraka Złotą Odznaką ZNP;
- uczeń Marcin Chrzanowski zajął VII miejsce podczas Wojewódzkiej Licealiady w tenisie stołowym indywidualnym w Hrubieszowie – opiekun Jacek Siry;
- organizacja akcji charytatywnej „Wkręć się w pomaganie” na rzecz chorej Amelki; 
- akcja charytatywna i zbiórka darów na rzecz kombatantów kresowych – opiekun Marta Chrostek;
- spotkanie młodzieży z chełmskim regionalistą i poetą Krzysztofem Kołtunem pod hasłem: „Kosztujcie smak słów moich wierszy…” – opiekunowie: Agnieszka Baran, Agata Włodarczyk, Malwina Habieda; 
- internacka drużyna młodzieży zajęła IV miejsce w Turnieju Piłki siatkowej dziewcząt w ramach Sportowej Ligii Internatów – opiekunowie: Agnieszka Baran, Agata Włodarczyk, Malwina Habieda; 
- wycieczka edukacyjna dla klas spedycyjnych do Poznania – opiekunowie: Grzegorz Korba, Sławomir Kozioł, Iwona Oszust, Janusz Sidorczak;
- udział młodzieży z klas 2 i 3 S w szkolnym etapie XV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu – opiekunowie: Grzegorz Korba, Sławomir Kozioł, Janusz Sidorczak;
 

Data utworzenia: 11/10/2014 ¤ 00:29
Ostatnie zmiany: 08/03/2019 ¤ 09:27
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Czas wolny w kręgielni

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^