>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Trochę historii - Tak zaczynaliśmy

Tak zaczynaliśmy


W pierwszej połowie 1960 r. ruszyła Cementownia „Chełm”. Był to wówczas największy zakład tej branży w kraju. Miasto do tej pory nie posiadało większych zakładów przemysłowych. Uruchomionemu zakładowi niezbędne były wykwalifikowane kadry pracownicze. Aby rozwiązać ten problem, już pod koniec lat pięćdziesiątych kierownictwo Cementowni w budowie czyniło starania o utworzenie własnej szkoły przyzakładowej.
W dniu 7 października1959r. otrzymano decyzję o powołaniu do życia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Cementowni „Chełm”.
1 września 1960r. zainaugurowano nowy rok szkolny z udziałem uczniów dwóch klas zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach: elektromonter i ślusarz maszynowy.
Szkoła funkcjonowała gościnnie przy Szkole Rzemiosł Budowlanych w Chełmie, mieszczącej się w „Gmachu” przy placu (obecnie) Niepodległości 1 i była kierowana przez ówczesnego jej dyrektora Romana Fermatę.
Od początku swojego istnienia szkoła oprócz realizowania podstawowego celu, jakim było zaspokojenie potrzeb kadrowych zakładu pracy, ciągle poszukiwała jak najlepszych warunków nauki zawodu, o miejsca w internacie, o wyposażenie pracowni i biblioteki oraz o wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zadania te silnie integrowały całą społeczność szkolną. Słowa uznania należą się uczniom, nauczycielom, kierownictwom szkoły i Cementowni „Chełm”. Na podkreślenie zasługuje jednocześnie działalność wychowawcza i kulturalna szkoły, która wykształciła wielu absolwentów osiągających sukcesy sportowe
i artystyczne.
Szkołę trudno było zakwalifikować do typowej szkoły przyzakładowej. Kształcili się w niej nie tylko przyszli ówcześni pracownicy Cementowni, ale także fachowcy dla PKP, czy też dla przedsiębiorstw budowlanych.
Cztery tysiące absolwentów różnych zawodów i specjalności zasadniczej szkoły zawodowej, zawodowej, zasadniczej szkoły zawodowej OHP, średniego stadium zawodowego, technikum ceramicznego, wieczorowego i eksternistycznego – to dorobek naszej placówki. Absolwenci, rozsiani po całym kraju, ich pozycje i kariery osobiste
oraz zawodowe w różnych środowiskach i dziedzinach życia świadczą o pracy tej szkoły oraz roli i jej znaczeniu w życiu społecznym – kulturowym i przemysłowym Chełma, Lubelszczyzny i kraju.

† mgr Janusz Skibiński

Data utworzenia: 01/04/2010 ¤ 08:28
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:59
Kategoria : Trochę historii


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Świeto Szkoły-Dzień Patrona 2017

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^