>>NASZA SZKOŁA<<
EDUKACJA WOJSKOWA
Rekrutacja
Dla kandydatów

Oferta edukacyjna
2020/2021

TECHNIKUM
1. Technik górnictwa odkrywkowego
2. Technik elektryk
3. Technik teleinformatyk
4. Technik mechanik
5. Technik mechatronik
6. Technik spedytor
7. Technik logistyk
8. Technik spawalnictwa (nowy kierunek)


Branżowa Szkoła I Stopnia

1. Kierowca-mechanik
2. Elektromechanik pojazdów samochodowych

Branżowa Szkoła II Stopnia
Technik pojazdów samochodowych


(Dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:
 elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych)

Kalendarz
Licznik odwiedzin

   odwiedzający

   odwiedzających online

Kalendarum wydarzeń - Lata 1959 - 1969
1959
- powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących Cementowni „Chełm" zarządzeniem nr 278 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 października 1959r.

1960
- wrzesień: uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zasadniczej Szkole Zawodowej dla pracujących Cementowni „Chełm";
- zlokalizowanie szkoły przy Szkole Rzemiosł Budowlanych w byłym Gmachu PKWN;
- powierzenie kierownictwa szkoły Romanowi Germacie;
- powołanie szkolnej organizacji ZMS, z inicjatywy której powstają koła zainteresowań: fotograficzne i sekcje sportowe: koszykówki, siatkówki,lekkiej atletyki i piłki nożnej.

1961    - zwiększa się liczba oddziałów - łącznie do szkoły uczęszcza 166 uczniów.

1962/1963
- zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego.
1964/1965
- przeniesienie szkoły do budynku przy ulicy Fabrycznej 3.Obiekt posiadał 3 sale lekcyjne, bibliotekę, gabinet fizyczny, kancelarię oraz gabinet dyrektora;
- dyrektorem szkoły zostaje inż. Wiesław Zawadzki;
- funkcję kierownika warsztatów szkolnych obejmuje inż. Zbigniew Ilczuk;
- szkoła otrzymuje internat na 50 miejsc zlokalizowany w hotelu  robotniczym Cementowni "Chełm" przy ulicy 22 Lipca;
- rozpoczyna działalność drużyna ZHP; - młodzież szkolna obejmuje opiekę nad Ogródkiem Jordanowskim LZPC.

1966
- 22 maja: na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły przedstawił plan budowy nowego budynku szkolnego wraz z salą gimnastyczną i internatem.

1968
- dyrektorem szkoły zostaje inż. Antoni Kot, kierownikiem warsztatów szkolnych Marian Kostka;
- rozpoczyna działalność Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Józefa Szyporta.
1969
- 25 listopada: rozpoczęcie budowy obiektów szkolnych przy ulicy Jagiellońskiej 29;
- powstaje ognisko TKKF; prezesurę koła powierzono mgr Marianowi Adamczukowi;
- utworzenie Wieczorowego Technikum Chemiczno - Ceramicznego;
- kierownikiem internatu zostaje Leszek Szajewski;
- powołanie do życia Szkolnej Organizacji LOK;

Data utworzenia: 15/03/2010 ¤ 18:17
Ostatnie zmiany: 28/11/2018 ¤ 10:46
Kategoria : Kalendarum wydarzeń


podgląd wydruku podgląd wydruku     Wersja do druku Wersja do druku

 
Film-Letni obóz szkoleniowy klas mundurowych 14-21.06.2018 r.

 
Monitoring wizyjny w ZSEiT
Zespół Szkół Energetycznych i  Transportowych w Chełmie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły, Internatu oraz Sali gimnastycznej oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

Podstawę  prawną  wprowadzenia  monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła ZSEiT w Chełmie.

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy adresem e-mail:
inspektor@cbi24.pl. Każda   osoba   ma   prawo   wniesienia   skargi   do   Prezesa   Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej Szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
>>>Galeria zdjęć<<<

Zamknij  Archiwum 2010

Zamknij  Archiwum 2011

Zamknij  Archiwum 2012

Zamknij  Archiwum 2013

Zamknij  Archiwum 2014

Zamknij  Archiwum 2015

Zamknij  Archiwum 2016

Zamknij  Archiwum 2017

Zamknij  Archiwum 2018

Zamknij  Archiwum 2019

Zamknij  Wydarzenia 2020

Zamknij  ~Edukacja wojskowa~

Zamknij  ~INTERNAT~

>Pokaz z galerii zdjęć<

Obchody - Katyń 2011

E-usługi
Agendy Szkoły
Nasi partnerzy

CEMEX - partner strategiczny naszej szkoły
CEMEX


ELPAR


 

 


Oficjalny Serwis Urzędu Miasta Chełm

W3C CSS Adaptation Skins Papinou Š 2007 - Licence Creative Commons
^ Góra ^