bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Teraz możesz wykorzystać bezpłatny system SmodBIP wg mojej wiedzy jedyny bezpłatny na świecie system do prowadzenia stron podmiotowych BIP. Można go używać, modyfikować, wdrażać zarobkowo itd. jednakże pod pewnymi warunkami. Zapoznaj się z licencją!

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

SmodBIP jest zgodny ze wszystkimi regulacjami.

SmodBIP był omawiany między innymi w:

  • SmodBIP jako BIP - warto spróbować", 02.2007
  • P. Frankowski "CMS. Jak szybko i łatwo stworzyć stronę WWW i zarządzać nią" Helion, 03.2007;
  • "BIP po zmianach", Prawo Teleinformatyczne 2007 nr 2[4];
  • Case study: "Darmowe aplikacje do prowadzenia BIP" - przykłady wdrożeń, VII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP 11.2007;
  • IT w administracji nr 3[4] 03.2008 "SmodBIP - narzędzie do budowy strony BIP"
  • IT w administracji nr 6[19] 06.2009 "Tanio i legalnie"


Opublikował: Krzysztof Woźniak
Publikacja dnia: 03.12.2014
Podpisał: Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia: 02.12.2014
Dokument oglądany razy: 5 652