bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdania finansowe 2019 r.

Sprawozdania finansowe 2019 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, wraz z załącznikami.

ZAŁĄCZNIKI [PDF]:

1. Bilans ZSEiT za 2019 r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednoski za 2019 r.

4. Informacja dodatkowaOpublikował: Krzysztof Woźniak
Publikacja dnia: 06.05.2020
Podpisał: Piotr Wiącek
Dokument z dnia: 06.05.2020
Dokument oglądany razy: 1 813