bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje publiczne - sprawozdania za rok 2020

Sprawozdania finansowe 2020 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, wraz z załącznikami.

Bilans ZSEiT za 2020 r. wraz z załącznikami: rachunek zysków i strat, zestawiwienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowaOpublikował: Krzysztof Woźniak
Publikacja dnia: 07.05.2021
Podpisał: Marta Oleszczyńska
Dokument z dnia: 07.05.2021
Dokument oglądany razy: 1 471